თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა ელექტრონული რეგისტრაცია 2021-2022 სააღმზრდელო წლისთვის 11 ივნისს დაიწყება. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ რეგისტრაცია საბავშვო ბაღებში ორ ეტაპად ჩატარდება.

პირველი ეტაპი, რომელიც პრიორიტეტული კატეგორიების აღსაზრდელთა ჩარიცხვას გულისხმობს, 11 ივნისს, 10:00 საათზე დაიწყება და 18 ივნისამდე გაგრძელდება. ბაგა-ბაღების სააგენტოს ცნობით, აღნიშნული კატეგორიებია:

 • ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები;
 • სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები (100 000-მდე ქულა);
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) ბავშვები;
 • დედმამიშვილები (როცა აპლიკანტის დედმამიშვილი უკვე არის ამავე ბაღის აღსაზრდელი);
 • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები;
 • მრავალშვილიანი ოჯახების სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები (ოთხი და მეტი შვილი);
 • სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ბრძოლებში, საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებსა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაჭრილი, დაშავებული, დაღუპული და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები, ასევე, რეგისტრაციის პერიოდში, საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეების შვილები).

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების რეგისტრაციისთვის, საჭირო დოკუმენტაცია (ბავშვის დაბადების მოწმობა, ჯანმრთელობის ცნობა — ფორმა 100, ფორმა 50), ბაღის ნომერი და მშობლის საკონტაქტო ინფორმაცია მშობლებმა უნდა გაგზავნონ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე [email protected]

სააგენტოს ინფორმაციით, ელექტრონული ფოსტის იმავე მისამართზე ([email protected]) მოხდება ზემოთ მითითებული სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის მქონე მოქალაქეების მიერ წარდგენილი დოკუმენტების (ბავშვის დაბადების მოწმობა, მშობლის პირადობის დამადასტურებელი ცნობა, ცნობა თავდაცვის სამინისტროდან, ინფორმაცია სასურველი ბაღის შესახებ, ასევე, მშობლის საკონტაქტო ინფორმაცია) მიღება.

მათივე თქმით, ყველა სხვა სტატუსის მქონე აღსაზრდელი პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდება ელექტრონულად.

"მეორე ეტაპის რეგისტრაცია 18 ივნისს, 10:00 საათიდან დაიწყება. აპლიკანტი ელექტრონულად დარეგისტრირებას ასაკობრივი კატეგორიის შესაბამისად შეძლებს. ამასთან, მშობლებმა უნდა გაითვალისწინონ ის ფაქტი, რომ რეგისტრაციის გავლისას ბავშვი სააღმზრდელო წლის დაწყების თარიღისთვის (2021 15 სექტემბრისთვის) უნდა იყოს ორი წლის", — აცხადებენ ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში.

რეგისტრაცია თბილისის საჯარო ბაღებში ელექტრონულად თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე — www.kids.org.ge წარიმართება. რეგისტრაციის დღეს იმუშავებს მხოლოდ სარეგისტრაციო ფორმა, რათა მომხმარებლის ძებნა გაუმარტივდეს და ინფორმაციის შეყვანისას დრო დაიზოგოს.

რეგისტრაცია გაგრძელდება ადგილების შევსებამდე. ხოლო იმ აღსაზრდელების მშობლებს, რომლებიც ვერ შეძლებენ ბავშვის დარეგისტრირებას კონკრეტულ ბაღში, შესაძლებლობა ექნებათ 21 ივნისიდან ამავე ბაღში წარადგინონ განცხადება სარეზერვო სიაში მოხვედრის თაობაზე.

დარეგისტრირებული აღსაზრდელის მშობელმა საჭირო საბუთები უნდა წარადგინოს შესაბამის ბაღში. საჭირო დოკუმენტაციაა:

 • დაბადების მოწმობის ასლი;
 • 2 ფოტოსურათი (ბიომეტრიული);
 • ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი.