სწორი მეთოდებით გაზიარებული ინფორმაცია ხალხს აღაფრთოვანებს, სიახლეების ეპიცენტრში ამყოფებს და გავლენას ახდენს მათზე. კომუნიკაცია ბევრი წამყვანი სფეროს გულია: კომუნიკაციებს ემყარება რეკლამა, მარკეტინგი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ჟურნალისტიკა, მედია თუ კინო.

კომუნიკაციების სპეციალისტი მკითხველების, მაყურებლების თუ მსმენელების სურვილებსა და ინტერესებს სწავლობს და გზავნილის სწორად შედგენას ცდილობს, რათა ინფორმაციამ კრეატიული მეთოდებით დიდ აუდიტორიამდე მიღწევა შეძლოს.

კრეატიული, დამარწმუნებელი, ინფორმატიული, მოქნილი სიტყვები და წერის სტილი, ამას დამატებული გამორჩეული ვიზუალი და მულტიმედიურობა ხარისხიანი კომუნიკაციის საფუძველია. კარგი კომუნიკაციის ერთ-ერთი მთავარი დეტალი კრიტიკული აზროვნების უნარიც არის — შენი ნაშრომის მომხმარებლის პერსპექტივიდან დანახვა უნდა შეგეძლოს, რათა მაქსიმალურად ეფექტურად შეძლო გზავნილის გაჟღერება.

კომუნიკაციის სწავლა დაგეგმვის, ორგანიზების, პრაქტიკული გამოცდილებების გარეშე წარმოუდგენელია. ის თანამედროვე საქმიანი ურთიერთობების მამოძრავებელი ძალაა და თუ თქვენი მისწრაფებები კარგი კომუნიკაციების სპეციალისტისთვის საჭირო უნარებს ემთხვევა, ამ პროფესიაზე უნდა დაფიქრდეთ. ამ სტატიაში ჩამოთვლილი, კომუნიკაციაზე დამყარებული 7 პროფესია პერსპექტივას უკეთ დაგანახებთ.

1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი

ფოტო: David Anakin / Dribbble

საზოგადოების დამოკიდებულება ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციას აღელვებს. კომუნიკაციების სპეციალისტმა იცის საზოგადოების მოლოდინი, მისწრაფებები და სწორი ურთიერთობის სტრატეგიას ქმნის. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ცდილობს მედიის დაინტერესებას და მისი გავლით მომხმარებლამდე მიღწევას.

2. შეხვედრებისა და ღონისძიებების ორგანიზატორი

წარმატებული ღონისძიება სწორად შერჩეული თემის და ეფექტური გზავნილების გარეშე წარმოუდგენელია, რადგან დამსწრეთა შემოკრება ღონისძიების სწორ შეფუთვაზეა დამოკიდებული. კომუნიკაციების სპეციალისტი თანაბრად ცდილობს მომხმარებელთა დაინტერესებას, სხვადასხვა ორგანიზაციისგან რეაქციის გამოწვევას და, ამასთან ერთად, გზავნილს ამ პროცესის ეპიცენტრად აქცევს. კარგ ორგანიზატორს საჯარო გამოსვლებისა და საინტერესო დისკუსიის გამართვის ნიჭიც მოეთხოვება.

3. მედია შუამავალი

შუამავალს კარგად ესმის პროდუქტისა და მედია იმიჯის ურთიერთგავლენა და რეკლამისთვის სწორი მედია საშუალებების მოძიებას ცდილობს. კომუნიკაციების სპეციალისტი მომხმარებელთა ქცევას სწავლობს, ცდილობს აუდიტორიას თავი არ მოაბეზროს და მონახოს სწორი დრო, ფორმა და ადგილი მათთან დასაკავშირებლად.

4. სოციალური მედიის მენეჯერი

ფოტო: Taryn Oshiro-Wachi / Dribbble

სოციალური მედიის მართვას სხარტი ენა, სწორი გეგმა, ტენდენციების ცოდნა და ხალხთან ურთიერთობისთვის საუკეთესო გზის გამონახვა სჭირდება. მსგავსი უნარები მოეთხოვება კომუნიკაციების სპეციალისტსაც. დარწმუნების, იდეების სწორად ორგანიზების უნარი და მათი უნაკლოდ განხორციელება ორივე პროფესიის ამოსავალი წერტილია.

5. ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

ადამიანური რესურსების მართვა პოტენციურ დასაქმებულებთან ურთიერთობას, ოფიციალური დოკუმენტების წარმოებას, ტრენინგების დაგეგმვას, შინაგანაწესის ხელმისაწვდომობას თუ სიახლეთა დროულ გავრცელებას მოიცავს. ეფექტური კომუნიკაცია და თანამშრომლებამდე ორგანიზაციის იმიჯის სწორად მიტანა ადამიანური რესურსების კარგი სპეციალისტის მახასიათებლებია.

6. ბრენდ მენეჯერი

ბრენდ მენეჯერი აფასებს პროდუქტის ფასიდან, მიღებული გამოცდილებიდან, შეფუთვის შეფასებიდან თუ ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე შექმნილ დამოკიდებულებას ხალხში. კამპანიების წარმოება ბრენდ მენეჯერის კარნახით ხდება. კომუნიკაციების სპეციალისტის კრიტიკული აზრი რეკლამასთან თუ ზოგად სტრატეგიასთან დაკავშირებით ამ მიმართულებითაც აუცილებელია.

7. გაყიდვების წარმომადგენელი

ფოტო: Tanner Wayment / Dribbble

კომუნიკაციების მიმართულების სტუდენტთა უმეტესობას გაყიდვები სამომავლო პროფესიად ალბათ არ წარმოუდგენიათ, თუმცა სწავლისას შეძენილი უნარები ამ სფეროშიც საჭიროა. ორივე პროფესიის წარმომადგენლები უნდა იცნობდნენ აუდიტორიის, პოტენციური მყიდველების განწყობებს, რათა მათი მოთხოვნები გაამართლონ.

მართვისა და კომუნიკაციების სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი აბიტურიენტებსა და მაგისტრანტებს სთავაზობს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს კომუნიკაციების მართვის მიმართულებით. ადგილობრივი და საერთაშორისო პროფესიონალი სპიკერები და პროფესორები; სტუდენტზე მორგებული სწავლების განსხვავებული მეთოდი; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ორიგინალური დიზაინის მქონე შენობა და, რაც მთავარია, დასაქმების რეალური შანსი ქვეყნის წამყვან კომპანიებში — ამ და სხვა შესაძლებლობებს ალტერბრიჯი გთავაზობთ.