პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარესთან, მარიამ ჯაშთან შეხვედრის შემდეგ, სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115 აცხადებს, რომ მათ ვერ დაინახეს მმართველი გუნდის წარმომადგენლის მზაობა, მყისიერად განხორციელდეს ცვლილებები. სწორედ ამის გამო, ისინი აგრძელებენ თსუ–ს მეექვსე კორპუსის პიკეტირებას.

დეპუტატთან შეხვედრის შემდეგ, სტუდენტებმა განცხადება ფეისბუკის საშუალებით გაავრცელეს:

"28 ნოემბერს შედგა შეხვედრა აუდიტორია 115-სა და საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშს შორის.

შეხვედრის მთავარი თემა იყო აუდიტორია 115-ის ინიციატივა საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება კანონს უმაღლესი განათლების შესახებ. კერძოდ, 45-ე მუხლის გაუქმებას, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტური თვითმმართველობის არსებულ მოდელს. ასევე, საფაკულტეტო საბჭოებში, სტუდენტთა პირდაპირი წესით არჩევას, რაც გულისხმობს, რომ სტუდენტები საფაკულტეტო საბჭოებში უნდა აირჩნენ პირდაპირი, საყოველთაო, გამჭვირვალე არჩევნების გზით და არა რომელიმე კონკრეტული ორგანოს ან ჯგუფის გავლით.

აღნიშნული შეხვედრა იყო ინფორმაციული ხასიათის, სადაც მოხდა ორივე მხარის პოზიციის დაფიქსირება. მარიამ ჯაში ეთანხმება ჩვენ მიერ წარმოდგენილ ძირითად პრინციპებს:

  1. სტუდენტებს ჰქონდეთ თანაბარი წვდომა უნივერსიტეტის მატერიალურ და ტექნიკურ რესურსებზე.
  2. სტუდენტების არჩევა უნივერსიტეტის საფაკულტეტო საბჭოებში მოხდეს პირდაპირი კენჭისყრის საფუძველზე.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მოსაზრებები მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით ერთმანეთს ემთხვევა და არ არსებობს წინააღმდეგობა კანონპროექტის აღნიშნული პუნქტების შინაარსთან დაკავშირებით, მისი მხრიდან არ არის მზაობა, მოხდეს ამ ცვლილებების მოკლე ვადებში მიღება. მარიამ ჯაშმა შემოგვთავაზა სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც განიხილავს კანონპროექტში წარმოდგენილ სხვა საკითხებს. წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, გვაქვს ეჭვი, რომ აღნიშნული ქმედება შესაძლოა ემსახურებოდეს სტუდენტური პროტესტის შეჩერებას, მუხტის გაქრობას და რეალურად, არ ემსახურებოდეს რეფორმების განხორციელებას. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მიერ შეთავაზებული ძირითადი პრინციპების კანონში ასახვა მოკლე ვადაში უნდა განხორციელდეს. ეს თავის მხრივ, ხელს არ უშლის მოლაპარაკებების წარმართვას უმაღლეს სასწავლებლებთან დაკავშირებულ ფუნდამენტურ ცვლილებებზე, რაც შედარებით გრძელვადიანი პროცესია.
საბოლოოდ შევთანხმდით, რომ 5 დეკემბერს გაიმართება კომიტეტის ფართო სხდომა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომელიც იქნება გაცნობითი ხასიათის. განხილვა იქნება საჯარო, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს შეეძლება დასწრება. თუმცა, უშუალოდ მოლაპარაკებების პროცესი წარიმართება აუდიტორია 115-სა და კომიტეტს შორის, რაც გამორიცხავს ჩვენი და სტუდენტური თვითმმართველობის თანამშრომლობას.

ამრიგად, აუდიტორია 115 განაგრძობს პროტესტის რადიკალური ფორმით გამოხატვას და რჩება უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში".