სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქმეზე, საყვარელიძე საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ევროსასამართლოს დასკვნით, დაირღვა კონვენციის მეორე მუხლის (სიცოცხლის უფლება) პროცედურული ასპექტი, ხოლო საქართველოს მოსარჩელისთვის არამატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად 25 ათასი ევროს გადახდა დააკისრა.

საქმე ეხება 2003 წლის ნოემბერში "ვარდების რევოლუციის" საპროტესტო აქციის დროს მომხდარს, რა დროსაც მომჩივანის, მარიამ საყვარელიძის მანქანას ჯავშანმანქანა დაეჯახა, შედეგად გარდაიცვალა მისი და და შვილი.

მაშინდელმა თავდაცვის სამინისტრომ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ საქმე რამდენჯერმე დახურა და განაახლა. 2010 წელს მარიამ საყვარელიძეს პროკურატურამ აცნობა, რომ გამოძიების მიუხედავად, გაურკვეველი რჩება, თუ რა მოხდა შემთხვევის დროს. საგამოძიებო ორგანომ საქმე 2017 წელს ხანდაზმულობის გასვლის მიზეზით დახურა.