მოკლედ: საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, საარჩევნო კოდექსში მიღებული ცვლილებების შესახებ, პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილს მოტივირებულ შენიშვნებს მხარი არ დაუჭირა.

 • პრეზიდენტმა კომიტეტს მოტივირებული შენიშვნები მას შემდეგ გაუგზავნა, რაც 5 მარტს საარჩევნო კოდექსში მიღებულ ცვლილებებს ვეტო დაადო.

დეტალები: პრეზიდენტის ვეტოს განხილვის შემდეგ, კენჭისყრა ჩატარდა, რის შედეგადაც, კომიტეტის წევრთა უმრავლესობამ კანონპროექტის პირვანდელ ვერსიას დაუჭირა მხარი.

 • კომიტეტის წევრების თქმით, ცესკოს ფორმირების წესი, რასაც პრეზიდენტი პარლამენტს სთავაზობს, "ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკასა და გამოცდილებას არ შეესაბამება".
 • "ეს არის მე-5 ვეტო, რაც პრეზიდენტმა გამოიყენა. ეს მეხუთე რას ნიშნავს და ვისთან ასოცირდება, ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის", — განაცხადა ანრი ოხანაშვილმა, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ.

რას სთავაზობდა პრეზიდენტი პარლამენტს: ცესკოს თავმჯდომარის და ე.წ. პროფესიული წევრების არჩევისათვის განისაზღვროს 3/5-იანი უმრავლესობა, "როგორც ეს განისაზღვრა სახალხო დამცველის არჩევის შემთხვევაში", — დააზუსტა პრეზიდენტმა;

 • ხოლო თუ კანდიდატი ვერ მიიღებს 3/5-ის უმრავლესობის ხმებს, 1/2-ის უმრავლესობით, კანდიდატი არჩეული იქნება 6 თვის ვადით.
 • მნიშვნელოვანია, რომ ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების შესარჩევად კონკურსი გამოაცხადოს და შესარჩევი კომისია შექმნას საქართველოს პრეზიდენტმა, შემდეგ კი, შერჩეული კანდიდატურები წარუდგინოს პარლამენტს.

"ამასთან, აღნიშნულია, რომ ცესკოს მიმართ ნდობის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნდეს ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული ცესკოს წევრებიდან არჩეული თავმჯდომარის მოადგილე და აღჭურვილი იყოს სათანადო უფლებამოსილებებით", — ვკითხულობთ ზურაბიშვილის მოტივირებულ შენიშვნებში.

 • რაც ეხება ცესკოს თავმჯდომარის არყოფნისას მისი უფლებამოსილების განხორციელებას, საქართველოს პრეზიდენტი სთავაზობს პარლამენტს, ეს უფლებამოსილება განახორციელოს თავმჯდომარის იმ არაპარტიულმა მოადგილემ, რომელიც არჩეულია პარლამენტის მიერ, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში კი, ცესკოში ოპოზიციის კვოტით დანიშნულმა მოადგილემ.

პროცედურულად — როგორ აირჩევა ცესკო თავმჯდომარე და წევრები: კანონი ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევის 3-ეტაპიან პროცესს ითვალისწინებს.

 • კენჭისყრაზე ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევისთვის 90 ხმა იქნება საჭირო, იმ შემთხვევაში, თუ 90 ხმა ვერ იქნება უზრუნველყოფილი, მათ 76 ხმით აირჩევენ.
 • წარდგენილი კანდიდატებისთვის შესაძლებელი იქნება 76 ხმით მხარდაჭერის მიღება ორჯერ, რის შემდეგაც 76 ხმით არჩეული კანდიდატი უფლებამოსილებას 5 წლის ვადით განახორციელებს.
 • იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტში 76 მხარდამჭერი ხმა ვერ მოგროვდება და პარლამენტი კანდიდატებს ვერც ერთი კენჭისყრის შედეგად ვერ აირჩევს, საკითხი გადაწყვეტილების მისაღებად პრეზიდენტს გადაეცემა.
 • ცვლილებების თანახმად, პრეზიდენტს კენჭისყრიდან ერთ კვირაში გაეგზავნება კონკურსში მონაწილე პირთა სია და დოკუმენტაცია. პრეზიდენტი უფლებამოსილი იქნება აღნიშნული სიისა და დოკუმენტაციის მიღებიდან ერთ კვირაში სიაში შემავალ პირთაგან 5 წლის ვადით დანიშნოს კანდიდატები.

გარდა ამისა,

 • კანონით, ძალაში დარჩა საარჩევნო კანონმდებლობასა და პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებები, რომლის მიხედვით, კანდიდატების შესარჩევ კონკურსს პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარე გამოაცხადებს და ცესკოს თავმჯდომარის და ცესკოს წევრების კანდიდატურებს პარლამენტის თავმჯდომარე წარუდგენს პარლამენტს.
 • კანონით უქმდება ცესკოს თავმჯდომარის იმ მოადგილის თანამდებობა, რომელზეც პირი ცესკოს პარტიული წევრებისგან ოპოზიციის კვოტით ინიშნება.