რა ხდება: საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვეტო დაადო პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში მიღებულ ცვლილებებს, რომლითაც იცვლება ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების არჩევის წესი და კვორუმი.

დეტალები: პრეზიდენტმა მოტივირებული შენიშვნებით კანონპროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს დაუბრუნა.

რას სთავაზობს პრეზიდენტი პარლამენტს: ცესკოს თავმჯდომარის და ე.წ. პროფესიული წევრების არჩევისათვის განისაზღვროს 3/5-იანი უმრავლესობა, "როგორც ეს განისაზღვრა სახალხო დამცველის არჩევის შემთხვევაში", — აზუსტებს პრეზიდენტი;

  • ხოლო თუ კანდიდატი ვერ მიიღებს 3/5-ის უმრავლესობის ხმებს, 1/2-ის უმრავლესობით, კანდიდატი არჩეული იქნება 6 თვის ვადით.
  • მნიშვნელოვანია, რომ ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების შესარჩევად კონკურსი გამოაცხადოს და შესარჩევი კომისია შექმნას საქართველოს პრეზიდენტმა, შემდეგ კი, შერჩეული კანდიდატურები წარუდგინოს პარლამენტს.

"ამასთან, აღნიშნულია, რომ ცესკოს მიმართ ნდობის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნდეს ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული ცესკოს წევრებიდან არჩეული თავმჯდომარის მოადგილე და აღჭურვილი იყოს სათანადო უფლებამოსილებებით", — ვკითხულობთ ზურაბიშვილის მოტივირებულ შენიშვნებში.

  • რაც ეხება ცესკოს თავმჯდომარის არყოფნისას მისი უფლებამოსილების განხორციელებას, საქართველოს პრეზიდენტი სთავაზობს პარლამენტს, ეს უფლებამოსილება განახორციელოს თავმჯდომარის იმ არაპარტიულმა მოადგილემ, რომელიც არჩეულია პარლამენტის მიერ, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში კი, ცესკოში ოპოზიციის კვოტით დანიშნულმა მოადგილემ.

ვენეციის კომისიის პოზიცია ცვლილებებზე: ვენეციის კომისიამ 2023 წლის 19 დეკემბერს გამოაქვეყნა მოსაზრება, რომლის თანახმად, შემოთავაზებული ცვლილებები არასაკმარისია კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკური პროცესის უზრუნველსაყოფად, რაც გადამწყვეტია ცესკოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისთვის და ამ ინსტიტუტის მიმართ საზოგადოების ნდობისთვის.

  • საპასუხოდ, საპარლამენტო უმრავლესობა ამბობს, რომ ვენეციის კომისიის ეს დასკვნა დასკვნა "დაცლილია სამართლებრივი არგუმენტაციისგან".