რატომ არის მნიშვნელოვანი: გიორი სულაშვილს 2019 წლის 20-21 ივნისს რეზინის ტყვია მოხვდა, რის შედეგადაც დაკარგა თვალი და მიიღო მრავლობითი დაზიანება.

 • საიას ცნობით, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილია, რომ მისი შრომისუნარიანობა 35%-ით არის შემცირებული და მას ცალ თვალში მხედველობა ვერასდროს დაუბრუნდება.
 • გიორგი სულაშვილის საქმეზე სასამართლომ მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სარჩეი და შსს-ს 20 000 ლარის ოდენობის მორალური ზიანის ანაზღაურება დააკისრა.
 • ის მორალური ზიანის ანაზღაურებასთან ერთად, შრომისუნარიანობის შემცირების გამო ყოველთვიური სარჩოს დაკისრებასაც ითხოვდა.

საიას განცხადებით, გადაწყვეტილება საგანგაშო არა მხოლოდ იმიტომაა, რომ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა შრომისუუნარო ადამიანისთვის ყოველთვიური სარჩოს მოთხოვნა.

 • "არამედ იმიტომაც, რომ ანტისაოკუპაციო აქციის დაშლისას სამართალდამცავთა უკანონო მოქმედებების შედეგად მიყენებული მთელი ცხოვრების განმავლობაში განგრძობადი მორალური ზიანი სასამართლომ შეაფასად მხოლოდ 20 000 ლარად".
 • ორგანიზაციის განმარტებით, საქმის გარემოებებიდან და მტკიცებულებებიდან დგინდება, რომ შსს-ს თანამშრომელთა უკანონო მოქმედებების შედეგად სულაშვილმა უდიდესი სულიერი ტკივილი განიცადა და დღემდე განიცდის.
 • მიიჩნევენ, რომ მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად მიკუთვნებული თანხა სრულად არაგონივრულია, რადგან დისპორციაშია მოსარჩელის მიერ განცდილ სტრესთან, შიშთან და უარყოფით ემოციებთან.
 • "რაც მთავარია, მისი ჯანმრთელობის დაზიანების ხარისხთან, რითაც, დადგენილი პრაქტიკის მიხედვით, უნდა ხელმძღვანელობდეს სასამართლო მორალური ზიანის ოდენობის განსაზღვრისას".
 • ასევე, ამბობენ, რომ სასამართლომ უგულებელყო მოსარჩელის შრომისუნარიანობის საგრძნობლად შემცირების ფაქტი და მას სარჩოს მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილა.
 • აღნიშნავენ, რომ ეს გადაწყვეტილება არაა თანხვედრაში უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკასთან.
 • საიაში, ასევე, აცხადებენ, რომ საქალაქოს მოსამართლემ, ბაია ოტიაშვილმა საქმის განხილვა 2 წლის განმავლობაში გააჭიანურა და მისი დასრულება მხოლოდ რამდენიმე განცხადებისა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საჩივრის წარდგენის შემდეგ მოახერხა.
 • სულაშვილი საქალაქოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს, მის ინტერესებს საია იცავს.