ახალ 2022 წელს მე.... დაამთავრეთ წინადადება და მერე დაფიქრდით, რამდენად სწორად ახდენთ თქვენი მიზნების ფორმულირებას. საახალწლო გადაწყვეტილებების უმრავლესობას მხოლოდ ადამიანთა 12% ასრულებს. როგორ ვქნათ, რომ ამ 12%-ში ჩვენ მოვხვდეთ კონკრეტულად?

სიმშვიდის ლაბორატორიის ამ საახალწლო ეპიზოდში წამყვანებმა დროებით გვერდით გადადეს შფოთვა, დეპრესია და ათასი სხვა უბედურება და კონცენტრირდნენ მომავალზე, კონკრეტულად კი იმაზე, თუ როგორ მივაღწიოთ მიზნებს 2022 წელს მაინც. როგორ ვიცხოვროთ, რომ ეს არ დაგვემართოს?

სტუმრები: ბესარიონ სათნო და გვანცა (პერწო) პერტია.


მოგვისმინეთ: