საჯარო რეესტრმა რაგბის კავშირის პრეზიდენტად არც სოსო ტყემალაძე დაარეგისტრირა. ამის მიზეზად კი ყრილობაზე დაფიქსირებული ხარვეზი სახელდება.

როგორც რეესტრი განმარტავს, 10 მარტის ყრილობის ოქმით, ყრილობაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება კავშირის პრეზიდენტის არჩევის, გამგეობის ახალი შემადგენლობის განსაზღვრისა და წესდების საკითხთან დაკავშირებით. წარმოდგენილი კრების ოქმის თანახმად, ყრილობის დღის წესრიგში წესდების მიღების საკითხი გათვალისწინებული არ იყო. სწორედ ამიტომ სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდა.

"ვინაიდან, ეს საკითხი არ იყო ყრილობის დღის წესრიგში შეტანილი, ყრილობის მიერ ის მიღებულია კანონმდებლობისა და კავშირის მოქმედი წესდების დარღვევით. შესაბამისად, წესდების რეგისტრაციის მიზნით წარმოსადგენია უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული კანონმდებლობისა და რეგისტრირებული წესდების თანახმად შედგენილი და დამოწმებული სარეგისტრაციო დოკუმენტი", — ნათქვამია რეესტრის განცხადებაში.

ამავე დროს, რეესტრი აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტისა და გამგეობის შემადგენლობის არჩევა შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს და მათი რეგისტრაცია შესაძლებელია. კერძოდ, დაინტერესებულმა პირმა დაზუსტებული სარეგისტრაციო მოთხოვნა უნდა წარადგინოს. რაც შეეხება წესდების ახალი რედაქციის რესგიტრაციას, ამისთვის კანონმდებლობისა და რეგისტრირებული წესდების შესაბამისი დოკუმენტია საჭირო.

სოსო ტყემალაძე რაგბის კავშირის პრეზიდენტად 10 მარტს აირჩიეს. მისი არჩევა აქციისა და დაპირისპირების ფონზე წარმიმართა, რადგან პრეზიდენტობის კანდიდატის ირაკლი აბუსერიძის მხარდამჭერები მიიჩნევდნენ, რომ ყრილობა არალეგიტიმურია.

2020 წლის 30 დეკემბერს ჩატარებულ არჩევნებში არჩეულ კანდიდატს, ირაკლი აბუსერიძეს საჯარო რეესტრმა უარი კავშირის წესდების საფუძველზე უთხრა. რეესტრის განმარტებით, კვორუმის არარსებობის გამო ჩაშლილი კრება განმეორებით 30 დღეში უნდა ჩანიშნულიყო. რეალურად კი, ის ათ თვეში გაიმართა.

მიმდინარე წლის 22 იანვარს ირაკლი აბუსერიძემ საჯარო რეესტრში ადმინისტრაციული საჩივარი შეიტანა, სადაც ის არ დაეთანხმა მისთვის დამატებითი დოკუმენტების მოთხოვნას. საჯარო რეესტრმა საბოლოო გადაწყვეტილება აბუსერიძისთვის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 8 თებერვალს მიიღო. სწორედ ამის შემდეგ ჩაინიშნა ახალი არჩევნები, რომლის ერთადერთი კანდიდატი, სოსო ტყემალაძე იყო.