150 000 ან ნაკლები ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსების წესი განისაზღვრა. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ პროგრამა ითვალისწინებს როგორც 2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის დავალიანების დაფარვას, ასევე, 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის ანაზღაურებას.

უწყებაში განმარტავენ, რომ სოციალური დახმარებით ისარგებლებენ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო, ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარის ინტეგრირებული სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. მათივე თქმით, ამ პირების სარეიტინგო ქულა 2020 წლის პირველი სექტემბრის მდგომარეობით 150 000 ქულის ტოლია ან ნაკლებია.

"შეჩერებული სტატუსის აღსადგენად და პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებმა შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა მიმართონ", — აცხადებენ სამინისტროში.

მათივე ინფორმაციით, სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის ანაზღაურების ოდენობა ერთი სემესტრის სწავლის მაქსიმალურ ღირებულებას — 1 125 ლარს შეადგენს.