თუ კვირაში ხუთჯერ იღებ შხაპს, მაშინ თბილი წყლის ქვეშ შიშველ დგომაში წელიწადში საშუალოდ 35 საათს ხარჯავ, რაც არც ისე ცოტა დროა.

ჩაზ ჰატონმა თავის კომიქსში გადმოსცა ის 10 ცხოვრებისეული სიტუაცია, რომელიც შხაპის ქვეშ ყველას გამოგვიცდია. მისი სიტყვებით, ყველა ეს შემთხვევა მისთვის ნაცნობია.

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge

ფოტო: Chaz Hutton / On.ge