თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს უხუცესი დეპუტატი პატრიოტთა ალიანსიდან, ფრიდონ ინჯია პირველ სხდომაზე ჩოხაში გამოწყობილი მივიდა.

14 ნოემბრის სხდომაზე საკრებულოს ახალი შემადგენლობა თავმჯრომარეს და მის მოადგილეებს ირჩევს.