რატომ არის მნიშვნელოვანი: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დასაშვებად ცნო სარჩელი, რომელიც ეხება აქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიასა და ოკუპირებული ტერიტორიების, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზებს გასწვრივ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის სავარაუდო გაუარესებას.

  • საქართველოს მთავრობა საჩივარში მიუთითებს, რომ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოს მოსახლეობის შევიწროებას, უკანონო დაკავებებს.
  • მოქალაქეების წამებას, მკვლელობასა და დაშინებას, ვინც შეეცადა გამყოფი საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთას ან ვინც ამ ხაზთან ახლოს ცხოვრობს.
  • სარჩელში ვკითხულობთ არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის შესახებაც.
  • საქართველო რუსეთს ევროკონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევაში სდებს ბრალს, მათ შორისაა, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობა, სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვა და სხვა.

დეტალები: სარჩელი საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოში 2018 წლის 22 აგვისტოს წარადგინა — ეს "საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ" სახელმწიფოთაშორისი მეოთხე განაცხადია.

  • სარჩელით ვიგებთ, რომ საქართველო სასამართლოს სთხოვს, არჩილ ტატუნაშვილის, დავით ბაშარულისა და გიგა ოთხოზორიას საქმეები განიხილოს არა მხოლოდ როგორც ადმინისტრაციული პრაქტიკის ილუსტრაციები, არამედ როგორც კონვენციის ინდივიდუალური დარღვევის შემთხვევები.
  • სასამართლოს გადაწყვეტილებაში კი ნათქვამია, რომ ამ საქმეებზე არსებობს ინდივიდუალური სარჩელებიც.
  • სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ამ სახელმწიფოთაშორის საქმეში იგი მხოლოდ განიხილავდა ადმინისტრაციული პრაქტიკის ბრალდებებს და განიხილავდა სამ ცალკეულ შემთხვევას, როგორც ასეთი პრაქტიკის სავარაუდო ილუსტრაციებს.