კულტურის მინისტრის, თეა წულუკიანის გადაწყვეტილებით, სამხატვრო ხელმძღვანელის პოზიციაზე კონკურსი მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრშიც გამოცხადდა. უწყების ცნობით, სამინისტროსთვის კანდიდატურის წარდგენა თეატრალური საქმიანობით დაკავებულ იურიდიულ პირს ან ამ საქმიანობით დაკავებული პირებისგან შემდგარ საინიციატივო ჯგუფს შეუძლია.

თითოეულმა კანდიდატმა 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა და პროგრამა უნდა წარადგინოს, რომლის შესრულებაზეც ის "სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებას აიღებს".

წულუკიანის მიერ 6 დეკემბერს სამხატვრო ხელმძღვანელობის კანდიდატთა შესარჩევი სარეკომენდაციო საბჭოს ახალი დებულების მიხედვით, უწყება წარდგენილთაგან არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 3 კანდიდატს შეარჩევს. შერჩეულ კანდიდატთა სია სარეკომენდაციო საბჭოს წარედგინება, რომელიც, მათგან სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დასანიშნ კანდიდატურას თეა წულუკიანს წარუდგენს.

აღსანიშნია, რომ სამინისტროს საბჭოსთვის კანდიდატთა სიის წარდგენამდე კონკურსის ჩაშლისა და თავიდან გამოცხადების უფლება აქვს.

"სამინისტრო უფლებამოსილია, მის მიერ საბჭოსათვის კანდიდატთა სიის წარდგენამდე, მიიღოს გადაწყვეტილება კონკურსის ჩაშლისა და თავიდან გამოცხადების შესახებ, იმ შემთხვევაში, თუ წარდგენილი კანდიდატებიდან არც ერთი არ აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს ან/და შერჩეული კანდიდატების საბჭოსთვის წარდგენა არ ჩაითვლება მიზანშეწონილად", — ვკითხულობთ ინფორმაციაში.

კულტურის სამინისტროს განცხადებით, მათი "მმართველობის სფეროში" მოქმედი 29 თეატრიდან 21-ს სამხატვრო ხელმძღვანელის უფლებამოსილების 4-წლიანი ვადა 2022 წლის 1 იანვარს გაუვიდა, რის გამოც, კონკურსი 13 თეატრში გამოცხადდა. მათივე ცნობით, 12 იანვარს კონკურსის შედეგად ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად ვასილ ჩიგოგიძე, ხოლო გიორგი მიქელაძის სახელობის თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის ხელმძღვანელად ნიკოლოზ საბაშვილი დაინიშნენ.

ამასთან, უწყებაში აცხადებენ იმასაც, რომ წულუკიანმა "დისკრეციული" უფლება გამოიყენა და საკუთარი შეხედულებისამებრ ოთხი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელები, რობერტ სტურუა, გელა კანდელაკი, ლევან გაბრიაძე და ავთანდილ ვარსიმაშვილი უკონკურსოდ დაენიშნა.

"კულტურის მინისტრმა პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონის მეათე მუხლის მერვე პუნქტის გ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გამოიყენა დისკრეციული უფლება, საკუთარი შეხედულებისამებრ, უკონკურსოდ, დაენიშნა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი ოთხი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელები", — წერია განცხადებაში.

ამავე თემაზე: