საქსტატმა ტურიზმის სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პირველ კვარტალში 3,28 მილიონმა ადგილობრივმა ვიზიტორმა 3,7 მილიონი ვიზიტი განახორციელა და ამ ვიზიტებისას 552,6 მილიონი ლარი დახარჯა. მათ მიერ გაწეული ხარჯების მონაცემი გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს 44,9%-ით აღემატება, ხოლო ვიზიტები წლიურად 23,4%-ით არის გაზრდილი. ამასთან, ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაზრდილია 22%-ით და 149,2 ლარს უტოლდება.

პირველ კვარტალში ადგილობრივი ვიზიტორების მიერ ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები კატეგორიების მიხედვით ასე გადანაწილდა:

 • საყიდლები — 209,7 მილიონი ლარი;
 • ტრანსპორტი — 118,5 მილიონი ლარი;
 • საკვები და სასმელი — 108,9 მილიონი ლარი;
 • განთავსება — 15 მილიონი ლარი;
 • გასართობი, გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები — 2,7 მილიონი ლარი;
 • სხვა სახის ხარჯები — 97,8 მილიონი ლარი.

ვიზიტებს შორის 1,66 მილიონი ტურისტული ტიპის, ანუ ისეთი სახის გასვლა იყო, როდესაც ვიზიტორმა მოგზაურობის ადგილზე მინიმუმ ერთი ღამე მაინც გაათენა — ამგვარი ვიზიტები წლიურად 28,8%-ით არის გაზრდილი.

ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ვიზიტორების უმრავლესობა მეგობრებისა და ნათესავების მონახულების მიზნით გადაადგილდებოდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მათი უმრავლესობისთვის გადაადგილების მთავარი მიზანი ტურისტული ადგილების მონახულება არ იყო.

იანვარ-მარტში ადგილობრივი ვიზიტორების მიზნები:

 • მეგობრების/ნათესავების მონახულება — 47,1%;
 • მეორე სახლის მონახულება — 14,4%;
 • შოპინგი — 14%;
 • მკურნალობა, გაჯანსაღება — 10,2%;
 • დასვენება, გართობა, რეკრეაცია — 5,3%;
 • პროფესიული/ეკონომიკური საქმიანობა — 5,3%;
 • რელიგია/მომლოცველობა — 1,8%;
 • განათლების მიღება — 0,1%;
 • სხვა — 1,7%;

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ადგილობრივი ვიზიტორების უმრავლესობამ თბილისში (ვიზიტების 21,2%), იმერეთსა (17%) და აჭარის რეგიონში (11,4%) იმოგზაურა. ამასთან, ვიზიტორების თითქმის ნახევარი (42,7%) დედაქალაქის მაცხოვრებელი იყო.