აჭარაზე საუბრისას ხშირად ახსენდებათ მისი მრავალფეროვანი ბუნება თუ სამზარეულო, მაგრამ იშვიათად აღნიშნავენ ადგილობრივ კილოს, დიალექტს, რომელიც მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ინახავს: აჭარაში, განსაკუთრებით მაღალმთიანეთში, სხვადასხვა ენიდან შემოსულ და დამკვიდრებულ ლექსიკურ ერთეულებთან ერთად, უძველესი ქართული სიტყვებიცაა შემორჩენილი.

გამოსცადე თავი და გაიგე, როგორ გესმის ადგილობრივი სიტყვა-თქმანი, რომლებსაც აჭარაში ზოგან ყოველდღიურობაში, ზოგან კიდევ თითქმის აღარც იყენებენ.

რამდენად კარგად გესმის აჭარული დიალექტი? — ტესტი

ტესტის დაწყება

1 / 15 დავიწყოთ მარტივით: ამ კითხვაზე როგორ უპასუხებდი?

Giphy

Giphy

Tumblr

2 / 15 ვისზეა საუბარი?

Tenor

Gifer

Tenor

3 / 15 რას გსაყვედურობენ?

Giphy

Giphy

Giphy

4 / 15 ჩამოთვლილთაგან რომელია ხაპი?

5 / 15 ამინდის პროგნოზის გამოცნობა თუ შეგიძლია?

Giphy

Giphy

Giphy

6 / 15 რაშია პრობლემა?

Gfycat

Tenor

Tenor

7 / 15 რას ნიშნავს ეს გამოთქმა?

Giphy

Giphy

Giphy

8 / 15 ჩამოთვლილთაგან რომელია თირფანი?

9 / 15 რადგანაც თირფანი ვახსენეთ, ბარემ ისიც თუ იცი, ამ ფრაზით რას გთხოვენ?

Giphy

Giphy

Giphy

10 / 15 ვინ არის უსტა?

Giphy

Giph

Giphy

11 / 15 ამ ფრაზის მნიშვნელობა თუ იცი?

Tenor

Tenor

Tenor

12 / 15 ვინ არის ბადიში?

13 / 15 რას გეუბნებიან ამ სიტყვებით?

HBO

HBO

HBO

14 / 15 რას ნიშნავს ეს გამოთქმა?

Gifer

Gifer

Gifer

15 / 15 ბოლოს კი შედარებით რთული კითხვით დავასრულოთ

Gifer

Gifer

Gifer

იტვირთება...
ერთი წუთით...