თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, წამებისა და არაადამინური მოპყრობის მსხვერპლი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსგან 60 000 ლარს მიიღებს.

ადმაიანის უფლებათა ცენტრის ცნობით, აღნიშნული თანხა მხოლოდ მორალური ზიანის კომპენსაციას მოიაზრებს.

მსჯავრდებულ ლ.ჭ.-ს ინტერესებს ადმიანის უფლებების ცენტრი იცავდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ერთი თვის წინ, იმავე მუხლით, სასჯელაღსრულების სამინისტროს მსჯავრდებულ თ.რ.-სთვის 20 ათასი ლარის გადახდა დაეკისრა.