საქსტატის ინფორმაციით, 2019 წლის იანვარში, საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში 59,7 მლნ. აშშ დოლარის ექსპორტი განხორციელდა, რაც 7,0%-ით ნაკლებია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ამავე პერიოდში საქართველოდან დსთ-ის ქვეყნებში ექსპორტირებულია 125,4 მლნ. აშშ დოლარის საქონელი, რაც 55,2%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 52,5%-ს შეადგენს.

საქსტატის მონაცემებით, ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტის მოცულობამ 139,5 მლნ. აშშ დოლარს მიაღწია, რაც 6,4%-ით ნაკლებია წინა წლის მაჩვენებელზე. მათი თქმით, სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 199,2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.5%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 2019 წლის იანვარში მთლიან უარყოფით სავაჭრო ბალანსში მისი წილი 22.9%-ს შეადგენს.

ამავე პერიოდში, დსთ-ის ქვეყნებიდან იმპორტის მოცულობა 168,9 მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა. საქსტატის ინფორმაციით, სავაჭრო ბრუნვამ დსთ-ის ქვეყნებთან 294.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.6 პროცენტით ნაკლებია. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 2019 წლის იანვარში, მისი წილი მთლიან უარყოფით სავაჭრო ბალანსში 12.4 პროცენტი იყო.

დიაგრამა აჩვენებს ქვეყნების ჯგუფების წილს საქართველოს მთლიან ექსპორტსა და იმპორტში.

ფოტო: საქსტატი

2019 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 77.1 პროცენტი შეადგინა. საქსტატის განცხადებით, საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: რუსეთი (39.2 მლნ. აშშ დოლარი), აზერბაიჯანი (34.5 მლნ. აშშ დოლარი) და რუმინეთი (28.1 მლნ. აშშ დოლარი).