ევროპის კავშირი ევროპის სახელმწიფოთა მსხვილი პოლიტიკური და ეკონომიკური გაერთიანებაა. ორგანიზაციას 1993 წლამდე ევროპული თანამეგობრობა ერქვა.

ევროკავშირის წევრია ევროპის 28 სახელმწიფო. ერთობლივი ეროვნული პროდუქტისა და საგარეო ვაჭრობის მასშტაბებით ევროპის კავშირი წინ უსწრებს აშშ-სა და იაპონიას.

წყარო: ვიკიპედია