ვითიბი ბანკი მომხარებელს სთავაზობს აქციას სამომხარებლო სესხზე, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია 30 000 ლარიდან 45 000 ლარამდე სესხის აღება. 30 000 ლარამდე სესხის აღება თავდების გარეშეა შესაძლებელი, ხოლო 45 000 ლარამდე სესხის მისაღებად თავდების უზრუნველყოფა სავალდებულოა.

სესხის მაქსიმალური ვადა 4 წელია. ვითიბიში სესხის აღება შესაძლებელი გამარტივებული წესით და შემოსავლების ადგილზევე დადასტურებით. წლიური საპროცენტო განაკვეთი 6,9%-დან იწყება, ეფექტური 12,8%-დან.

აქციის ფარგლებში სესხის გადახდის დაწყება სამი თვის შემდეგ არის შესაძლებელი.