მერიის ცნობით, დედაქალაქში მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროცესი იწყება.

ვის შეუძლია თვითნებურად დაკავებულ მიწის რეგისტრაცია: ეს შესაძლებელია, თუ

  • მიწის ნაკვეთი მოქალაქეს 2007 წლის 20 სექტემბრამდე თვითნებურად აქვს დაკავებული და მას, სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში, მიწის ნაკვეთის ადგილზე დათვალიერების ოქმის შედგენის მომენტისთვის ფლობს, ხოლო მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია საცხოვრებელი სახლი (აშენებული, მშენებარე ან დანგრეული) ან არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა (აშენებული, მშენებარე ან დანგრეული).
  • ასევე, იმ შემთხვევაში, თუ მიწის ნაკვეთი პირის საკუთრებაში, ან მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის მომიჯნავეა და/ან მიწის ნაკვეთი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სათიბი, სახნავი (მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული, საბაღე, საბოსტნე) ან საკარმიდამო კატეგორიისაა. ამ შემთხვევაში დასაშვებია მასზე შენობა-ნაგებობა განთავსებული არ იყოს, ან საკუთრებაში/მართლზომიერ მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთს არ ემიჯნებოდეს. თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთების ჯამური ფართობი ბარში არ აღემატება 1.25 ჰექტარს, ხოლო მაღალმთიან დასახლებაში − 5 ჰექტარს.
  • მიწის სისტემური რეგისტრაცია თბილისში ეხება მიწის ნაკვეთების მფლობელებს, რომელთაც არ აქვთ რეგისტრირებული საკუთრების უფლება.

დეტალები: მერიის ინფორმაციით, შერჩეულ არეალებში პროექტი შეეხება, დაახლოებით, 27 684 მიწის ნაკვეთს.

  • კალაძის განმარტებით, რეფორმის ფარგლებში, უფასოდ აიზომება და დარეგისტრირდება კერძო, სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები.
  • რეგისტრირდება როგორც საკუთრებაში ან სარგებლობაში (მფლობელობაში) არსებული, ასევე — თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთები.

არეალები, რომელიც მიწის სისტემური რეგისტრაციისთვის განისაზღვრა: პროცესში თავდაპირველად ერთვება ახალდაბა, ბეთანია, კვესეთი, კიკეთი და საღორისი, დეკემბრიდან - წყნეთი, მომავალი წლის თებერვალში - კოჯორი, აპრილში - ტაბახმელა, შინდისი, წავკისი, ივლისში - ძველი ვეძისი, დიდგორი და დიღომი.

იმისთვის, რომ მოქალაქემ გაიგოს, არის თუ არა რეფორმის მონაწილე, უნდა ეწვიოს პლატფორმას - MAPS.GOV.GE და გადაამოწმოს მონაცემები.