ადამიანის უფლებათა ცენტრი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, დისკრიმინაციის გარეშე, ერთნაირად დაიცვას, ყველა ადამიანის რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებით სარგებლობის ფუნდამენტური უფლება.

"ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის პანდემიის საპასუხოდ გატარებული მთელი რიგი ღონისძიებებისას, საქართველოს ხელისუფლება მუდმივად ავლენს არასეკულარულ და დიფერენცირებულ დამოკიდებულებას საქართველოს მართლმადიდებლურ სამოციქულო ეკლესიასა და სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის. წლების განმავლობაში რელიგიის თავისუფლებასთან მიმართებით სახელმწიფო პოლიტიკის არაეფექტიანობასთან ერთად, სულ უფრო აშკარა ხდება დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციისა და გაბატონებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგიისადმი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ღია ლოიალობა", — ნათქვამია განცხადებაში.

მათივე განცხადებით, ჯერ კიდევ გასული წლის 21 მარტს, პანდემიის გავრცელებასთან ბრძოლის მიზნით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, ხელისუფლებას არ შეუმუშავებია დამატებითი რეგულაციები რელიგიური ორგანიზაციებისთვის, მაგრამ რელიგიური მიზნებით შეკრებების მხრივ მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესიისა და მისი მრევლის ინტერესები გაითვალისწინა.

"მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მართლმადიდებლური ეკლესიის სასულიერო პირთათვის არ მოქმედებდა შეკრებასა თუ გადაადგილებასთან დაკავშირებით თითქმის არანაირი შეზღუდვა, როცა არადომინანტი რელიგიური ჯგუფებისა და მათი წარმომადგენლებისთვის მსგავსი პრივილეგიები საერთოდ არ იყო ხელშესახები, გარდა სოციალური მომსახურების განსახორციელებლად გაცემული რამდენიმე სამანქანო საშვისა 1 . მსგავს უთანასწორო მოპყრობას იმთავითვე აპროტესტებდა როგორც რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები, ისე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები 2 . მიუხედავად ამისა, ხელისუფლების მხრიდან, მთელი ამ დროის განმავლობაში, ამ პროტესტს სათანადო რეაგირება არ მოჰყოლია. მეტიც, გასულ წელს აღდგომის, შობის და სხვა ქრისტიანული დღესასწაულებისას მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და მის მრევლზე მინიჭებული პრივილეგიით, ხოლო სხვა რელიგიათათვის მნიშვნელოვანი დღესასწაულების იგნორირებით, ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ მოახდინა ეთნო-რელიგიური ნაციონალიზმის მხარდაჭერისა და კონსტიტუციური პრინციპების უგულვებელყოფის დემონსტრირება", — ნათქვამია განცხადებაში.

მათივე განცხადებით, ამ ყველაფრის ფონზე, შეშფოთებას იწვევს პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში მოქმედი ს(ს)იპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დუმილი, რომლის მანდატი სწორედ რელიგიის საკითხებთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავებას მოიცავს, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამ სააგენტოს ფორმალურობას.

ადამიანის უფლებათა ცენტრი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას:

  • დისკრიმინაციის გარეშე, ერთნაირად დაიცვას, ყველა ადამიანის რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებით სარგებლობის ფუნდამენტური უფლება. დაიცვას საქართველოს კონსტიტუციითა და კონსტიტუციური შეთანხმებით გარანტირებული სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთგამიჯვნის პრინციპი;
  • კონკრეტული კონფენსიური კუთვნილების მიუხედავად, შესაბამისი რეგულაციების დაცვით, საშუალება მისცეს ყველა ადამიანს, დაუბრკოლებლად ისარგებლოს საკუთარი რწმენისა და რელიგიის თავისუფლებით.

წელს მთავრობამ საპატრიარქოს მორიგი პრივილეგია მიანიჭა, სააღდგომო ლიტურგიასთან დაკავშირებით გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა მხოლოდ ერთი დღით 1 მაისის 23:00 საათიდან 2 მაისის 04:00 საათამდე იმოქმედებს.