აუდიტის ანგარიშის თანახმად, გუდაურში ე.წ. გადასახედის ნაგებობის რეაბილიტაციისთვის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისთვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიდან 609 ათასი ლარი დაიხარჯა, თუმცა ინფრასტრუქტურა სათანადოდ არ ფუნქციონირებს. ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის 2018-2019 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტშია საუბარი.

დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ კეთილმოწყობის სამუშაოები მოიცავდა ნაგებობის მოზაიკის აღდგენას, განათების მონტაჟს, ტერიტორიის ბაზალტის ქვაფენილით მოპირკეთებას, საპარკინგე და საინფორმაციო ადგილების მოწყობას, ასევე სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოებს, რაც 2018 წელს დასრულდა და რომლის ღირებულებაც 563,1 ათასი ლარი შეადგინა. ამასთან, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტმა ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალებებისთვის ავტომატური დაშვებისა და გადახდის სისტემა მოაწყო, რომლის ღირებულებაც 45,9 ათასი იყო.

აღნიშნული პროექტის განხორციელების მიზანი იყო ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ხოლო გადახდის ტერმინალების მოწყობით, მუნიციპალიტეტი გეგმავდა ვიზიტორებისაგან დამატებით შემოსავლის მიღებას.

როგორც აუდიტის ანგარიშშია აღნიშნული, მოწყობილი ინფრასტრუქტურული პროექტი სათანადოდ არ ფუნქციონირებს, კერძოდ: შესვლისა და გადახდის სისტემა არ გამოიყენება, მოწყობილი ინფრასტრუქტურა მოუვლელია. ობიექტიდან არ არის გატანილი სამშენებლო ნარჩენები (ხრეში), ზოგიერთ ადგილზე დაზიანებულია ქვაფენილი, დაჟანგულია გარე განათების ბოძები და სხვ.

სახელმწიფო აუდიტში ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტის დასრულებიდან გასულია 2 წელი, პროექტის განხორციელების მიზანი მიღწეული არ არის და აღნიშნული ობიექტიდან მუნიციპალიტეტს შემოსავლები არ მიუღია.