ქართული მითოლოგია საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ძველ ქართულ მითებსა და თქმულებებს აერთიანებს, რომლებიც ქართულ წარმართულ რწმენა-წარმოდგენებს, ღვთაებებს, გმირებსა და სამყაროს მოწყობას მოიცავს. მან ჩვენამდე დიდწილად ზეპირსიტყვიერებისა და ზღაპრების სახით მოაღწია, თუმცა ბევრი რამ ჯერ კიდევ არ ვიცით.

სამწუხაროდ, ქართული მითოლოგია საქართველოშიც კი ნაკლებად არის მასობრივად ცნობილი და პოპულარული, თუმცა გარწმუნებთ, ის ძალიან კომპლექსური და საინტერესოა, და იმედია, ეს პატარა ტესტი ამაში უფრო მეტად დაგარწმუნებთ.

აბა, დავიწყოთ:

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ ქართულ მითოლოგიას?

ტესტის დაწყება

1 / 12 რა ეწოდება ქართულ მითოლოგიაში ცის უზენაეს ღვთაებასა და სამყაროს შემოქმედს?

Research Gate

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

2 / 12 რისი ქალღმერთია დალი?

National Gallery of Victoria

Gfycat

Gfycat

Gfycat

Gfycat

3 / 12 რა ეწოდებათ მორიგე-ღმერთის მიერ გაჩენილ და დედამიწაზე ადამიანთა სახსნელად გამოგზავნილ ღვთიურ არსება-გმირებს?

Tenor

Disney

Tenor

Tenor

Tenor

4 / 12 რა არის ოქროქსოვილი?

Photobucket

Giphy

Giphy

Giphy

Tenor

5 / 12 ვინ იყო "კარავიანისა" და "ხმელთმოურავის" ეპითეტებით ცნობილი კვირია?

Giphy

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

6 / 12 ვინ არიან მესეფენი მეგრულ ფოლკლორში?

Tenor

Gfycat

Gfycat

Gfycat

Gfycat

7 / 12 რა ტერმინით აღნიშნავდნენ ღვთაებათა ზებუნებრივი ნიშნის მქონე ადამიანს ან ცხოველს?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

8 / 12 ჩამოთვლილთაგან რომელია ნადირთმფარველი ღვთაება, რომელსაც ნახევრად ადამიანის, ნახევრად კი თხის სხეული აქვს?

Disney

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

9 / 12 ვინ არიან მაცილები ქართულ მითოლოგიაში?

Tenor

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

10 / 12 რა ჰქვია კუდიანთა მეთაურს?

Tenor

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

11 / 12 ჩამოთვლილთაგან რომელი არსება არ გვხვდება ქართულ მითოლოგიაში?

Gfycat

12 / 12 რა ჰქვიათ ადამიანის ბედის განმსაზღვრელ სულებს ქართულ მითოლოგიაში?

Gfycat

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

იტვირთება...
ერთი წუთით...