დღეს, 15 დეკემბერს, სტრასბურგში ევროპარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე განახლებული შეჩერების მექანიზმს მხარი დაუჭირა, 485 ხმით, 132-ის წინააღმდეგ, 29 დეპუტატმა კი თავი შეიკავა.

რა არის შეჩერების მექანიზმი?

შეჩერების გამარტივებული მექანიზმის ამოქმედება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, საჭიროების შემთხვევაში, ჭარბ მიგრაციულ ნაკადებს შეაჩერებს. იგი არის სავიზო ლიბერალიზაციის წინაპირობა და საშუალებას აძლევს წევრ ქვეყნებს, რომ ევროკომისიას მოთხოვოს დროებით შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა იმ ქვეყნისთვის:

  • საიდანაც მკვეთრად გაიზრდება არალეგალი მიგრანტების რაოდენობა;
  • გაიზრდება თავშესაფრის მოთხოვნები;
  • თუკი საქართველო არ ითანამშრომლებს მიგრანტების უკან დაბრუნებაზე.

ევროკავშირის განცხადებით, შეჩერების მექანიზმი არის "აუცილებელი" და საქართველო ვერ მიიღებს სავიზო ლიბერალიზაციას მისი ამოქმედების გარეშე.

რა შემთხვევაში გაგვიუქმდება უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან