საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს ანგარიშის თანახმად, 2019 წელს გენდერული თანასწორობის საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივები გენდერულ ჭრილში არ განუხილავს.

2019 წელს საბჭო მხოლოდ ორჯერ შეიკრიბა და მეტიც, თამარ ჩუგოშვილის მიერ უმრავლესობის დატოვების შემდეგ, საბჭოს თავმჯდომარე დღემდე არ ჰყავს. ჩუგოშვილმა ქართული ოცნება 2019 წლის ნოემბერში დატოვა.

პარლამენტის საქმიანობის შეფასების დოკუმენტში განხილულია 2019 წლის პირველი იანვრიდან 2019 წლის დეკემბრამდე პერიოდი.

ანგარიშში, ასევე, ვკითხულობთ, რომ საანგარიშო პერიოდში პარლამენტს კანონპროექტის ფინანსური გავლენის მეთოდოლოგია არ მიუღია, რაც კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულების დარღვევას წარმოადგენს. ამასთან, არ არის შექმნილი საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო საბჭო, შესაბამისად საბჭოსადმი ოფისის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა არ ხდება.

ამავე თემაზე: