ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი უკვე ცნობილია. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განცხადებით, გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი:

 • 6-11 ივლისი (პირველი სესია) — ქართული ენა და ლიტერატურა;
 • 6 ივლისი (პირველი სესია) — ოსური ენა;
 • 12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ისტორია;
 • 13 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ისტორია;
 • 14 ივლისი (პირველი სესია) — მათემატიკა;
 • 15 ივლისი (პირველი სესია) — მათემატიკა;
 • 16 ივლისი (პირველი სესია) — ბიოლოგია;
 • 17 ივლისი (პირველი სესია) — რუსული ენა;
 • 17 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ინგლისური ენა;
 • 17 ივლისი (მეორე სესია) — ფრანგული ენა;
 • 18 ივლისი (პირველი სესია) — რუსული ენა;
 • 18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ინგლისური ენა;
 • 19 ივლისი (პირველი სესია) — გერმანული ენა;
 • 19 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ინგლისური ენა;
 • 20 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ზოგადი უნარები;
 • 21 ივლისი (პირველი სესია) — ზოგადი უნარები;
 • 21 ივლისი (პირველი სესია) — ლიტერატურა;
 • 22 ივლისი (პირველი სესია) — ფიზიკა;
 • 22 ივლისი (პირველი სესია) — სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
 • 23 ივლისი (პირველი სესია) — გეოგრაფია;
 • 24 ივლისი (პირველი სესია) — ქიმია;
 • 25 ივლისი (პირველი სესია) — სამოქალაქო განათლება.

ამავე თემაზე: