კორონავირუსით გამოწვეული ზიანის შემცირება საზოგადოებაში