შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის სრული და 2019 წლის იანვარი-თებერვლის მონაცემებით პირველადი ტექნიკური ინსპექტირება ჩაუტარდა სულ 232 470 ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, აქედან:

  • გაიარა ჯამში 117 640-მა;
  • დახარვეზდა ჯამში 114 830.

ამავე კვლევით ავტომობილების მფლობელებმა პირველად ინსპექტირებაში ჯამში, 16 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს.

მონაცემები თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) გამოაქვეყნა. მათივე ცნობით, განმეორებითი ტექნიკური ინსპექტირება ჩაუტარდა სულ 80 999 ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, აქედან:

  • გაიარა ჯამში 76 669-მა;
  • დახარვეზდა ჯამში 4 330.

ფოტო: IDFI

"ეს ნიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე დახარვეზებული 114 830-დან განმეორებითი ინსპექტირების ვალდებულება არ შეასრულა 33 831-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელმა, ხოლო 76 669-მა გამოასწორა გამოვლენილი ხარვეზები. ორივე ეტაპის გავლის შემდეგ დახარვეზებულთა რაოდენობამ სულ 4 330 შეადგინა", — ნათქვამია კვლევაში.

2019 წლის იანვრის მონაცემებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 89,9 პროცენტი 2009 წლამდეა გამოშვებული, ხოლო ტექ.ინსპექტირებაში მონაწილე ავტომობილების 83%-ის წლოვანებაა 10 წელი და მეტი.

ფოტო: IDF

"ზემოთ ნახსენები ანგარიშების მიხედვით კი ათი და მეტი წლოვანების ავტომობილების უმრავლესობა ტექნიკურად გაუმართავია. გრაფიკებიდან ჩანს, რომ 2000 წლამდე გამოშვებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნახევარზე მეტი წარმატებით გადის ტექნიკურ ინსპექტირებას", — აცხადებენ IDFI-ში.

ფოტო: IDFI

IDFI წერს, რომ ტექნიკური ინსპექტირების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებაა, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც ვერ გადიან ინსპექტირებას, წარმოადგენენ თუ არა გარემოსათვის საფრთხეს.

"ხარვეზის დადგენის საფუძვლის არ აღრიცხვა პრინციპულად ეწინააღმდეგება ტექნიკური ინპექტირების მიზანს გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირების კუთხით, რადგან ვერ ხდება იდენტიფიცირება თუ რა პრობლემის გამო ვერ გადიან ავტომობილები ტექნიკურ ინსპექტირებას, როგორც პირველი, ასევე განმეორებითი ინსპექტირების შემთხვევაში", — ნათქვამია კვლევაში.

ამავე კვლევაში ვკითხულობთ, რომ ვერ შეფასდება, თუ რამდენად აისახება ტექნიკური ინსპექტირების ვალდებულება ჰარის დაბინძურებაზე და გამოიწვევს თუ არა ეს პროცესი გამუჯობესებას გარემოს დაცვის მიმართულებით.