24 აგვისტოს ღამით, უამრავმა აბიტურიენტმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ნომრიდან გაიგო ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შედეგები.

აბიტურიენტების ნაწილი გამოცდების წარმატებით ჩაბარებას აღნიშნავდა, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ფასიანი მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით მიღებული შედეგები მცდარი იყო.

NAEC განმარტავს, რომ აბიტურიენტები გამოცდების საბოლოო შედეგებს 25 აგვისტოს გაიგებენ, აბიტურიენტები კი აპროტესტებენ, რომ 9333-დან მიღებული არასწორი შედეგებით მათ მორალური და მატერიალური ზიანი მიიღეს.

გამოცდების ეროვნული ცენტრი აცხადებს, რომ აბიტურიენტები, მათი მონაცემების შემოწმებისას, მოკლე ტექსტური შეტყობინების სერვისის გამორთვამდე, ქულებთან ერთად იღებდნენ იმ მომენტისათვის სისტემაში არსებულ დამატებით ინფორმაციასაც:

"ამის გამო მოკლე ტექსტური შეტყობინების სერვისი დროებით გაითიშა და აღდგა გათიშვიდან ერთი საათის შემდეგ, აბიტურიენტებს, რომლებმაც მოკლე ტექსტური შეტყობინება გააგზავნეს სერვისის გათიშვის პერიოდში, ამ მომსახურების თანხა არ ჩამოეჭრებათ.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ბოდიშს უხდის აბიტურიენტებს სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი გაუგებრობის გამო და აცნობებს, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები მონაცემების დამუშავების დასრულებისთანავე, სავარაუდოდ, 25 აგვისტოს გამოქვეყნდება".