შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის 2017 წლის სტატისტიკის მიხედვით, განხილული 963 განაცხადიდან თავშესაფარი საქართველოს არც ერთ მოქალაქეს არ მისცეს.

ამათგან 579-ს პირდაპირ უარი უთხრეს. 173 აპლიკაციის განხილვა, დუბლინის რეგულაციის მიხედვით, სხვა სახელმწიფოს გადაეცა. დუბლინის რეგულაცია განსაზღვრავს ევროკავშირის წევრმა რომელმა ქვეყანამ უნდა განიხილოს თავშესაფრის თხოვნის მიმართვა. 211 აპლიკაცია საიმიგრაციო სამსახურმა არ განიხილა.

ჯამში საქართველოდან თავშესაფრის მოთხოვნით შევდეთს 1 105 მოქალაქემ მიმართა. თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვით საქართველო პირველხუთეულშია, მას მხოლოდ სირია (4 718), ერაყი (1 886) და ერიტრეა (1 691) უსწრებენ.