კანონპროექტი "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ", პარლამენტის 4 მარტის სხდომაზე პირველი მოსმენით მიიღეს. როგორც პროექტშია განმარტებული, იგი საქართველოში სკოლამდელი დაწესებულებების საყოველთაო ხელმისაწვდომობას, მათ განვითარებასა და ორგანიზაციულ სტრუქტურას გულისხმობს. კანონპროექტის ავტორები არიან პარლამენტის წევრები: ეკა ბესელია, გედევან ფოფხაძე და ოთარ ჩრდილელი.

პროექტის ინიციატორების თქმით, ორსაფეხურიანი სწავლების სისტემა იქნება გათვალისწინებული, მათ შორის ადრეული განათლება და ზრუნვა დაბადებიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის და სკოლამდელი განათლება 2 წლიდან სკოლაში შესვლამდე. კანონპროექტის მიხედვით, თითოეული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება უზრუნველყოფს ინკლუზიურ განათლებას.

კანონპროექტით ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის წესს, მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური განახორციელებს. პროექტის ავტორების განმარტებით, სავალდებულო ავტორიზაციის წესებს მთავრობა დაადგენს, კერძოდ ცნობილია ავტორიზაციისთვის ხუთი ძირითადი პირობა და ესენია, სწავლა/სწავლების ხარისხი, ინფრასტრუქტურა, სანიტარულ ჰიგიენური პირობები, სურსათის უვნებლობა და აღმზრდელ-პედაგოგის სტანდარტის დაცვა.

ამას გარდა, კანონპროექტის ინიციატორების თქმით, საკანონმდებლო დონეზე ბაღებში და ბაგა-ბაღებში, ბავშვთა რაოდენობა განისაზღვრება ჯგუფებში, ასაკის მიხედვით. დოკუმენტის თანახმად, 2-დან 3 წლამდე ბავშვების ჯგუფში არაუმეტეს 25 ბავშვი იქნება, ხოლო 3-დან 4 წლამდე - არაუმეტეს 30 ბავშვისა.

ასევე, პროექტში აღნიშნულია ისიც რომ ინიციატივა ფინანსურ ზეგავლენას მოახდენს სააღმზრდელო დაწესებულებებზე, რადგან მათ ავტორიზაციის პირობების დაკმაყოფილება და მისი შესაძლო საფასურის გადახდა მოუწევთ.

კანონპროექტში ნათქვამია, რომ ინიციატივა შემუშავებულია გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერითა და კონსულტაციით.

ავტორთა განმარტებით, დღესდღეობით არ არსებობს რაიმე კანონი, რაც სკოლამდელ დაწესებულებებსა და მათ საქმიანობას არეგულირებს. მათი თქმით, ამჟამად, არანაირი სტანდარტი არ არის სააღმზრდელო საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ბავშვთა ძალადობისგან დასაცავად.

კანონის ამოქმედების ვადა, მიღების შემთხვევაში, 2017 წლის 1 სექტემბერია.