თუ სპორტის ბევრი სახეობა მოგწონს, ეს კროსვორდი ცოდნის გამოცდაში დაგეხმარება. ვნახოთ, რამდენად კარგად შეგიძლია სპორტსმენის სახელით სპორტის სახეობის გამოცნობა.

ქვემოთ, მინიშნების სახით, სპორტსმენების სახელები და გვარებია მოცემული, შენ კი, მათზე ან პირდაპირ ბლოკებზე დაკლიკვით შეგიძლია პასუხის ჩაწერა. უნდა ჩაწერო სპორტის სახეობა, მაგალითად, ფეხბურთი. კროსვორდის სრულად და წარმატებით შევსების შემდეგ მოციმციმე ვარსკვლავსაც დაინახავ.

ჩვენი სხვა კროსვორდები შეგიძლია ნახო აქ.