რა ხდება: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა 2022 წარადგინა.

დეტალები: ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა 2022 გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საქსტატთან ერთად, ევროკავშირის მხარდაჭერით განახორციელა.

კვლევის მიზანი: გამოკვლევის მიზანია, 15-69 წლის ასაკის ქალებისა და მამაკაცების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

  • ფინანსური მდგომარეობა და სამუშაოსთან დაკავშირებული ასპექტები;
  • ჯანმრთელობა, მეუღლე/პარტნიორის და არაპარტნიორის მხრიდან ძალადობა;
  • ძალადობასთან დაკავშირებული დაზიანებები;
  • ძალადობის გავლენა და დახმარების ძიებასთან დაკავშირებული ქცევები;
  • სექსუალური შევიწროება, ადევნება, სოციალური ნორმები და შეხედულებები.

კვლევის შედეგები: საქართველოში ყოველ მე-2 ქალს, ცხოვრების განმავლობაში, ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია, ხოლო — ყოველი მე-4 ქალი, ძალადობის მსხვერპლი უშუალოდ პარტნიორის მხრიდან გამხდარა.

კვლევის თანახმად, ქალების 24% ფსიქოლოგიური ძალადობა გამოუცდია
8%-ს ეკონომიკური ძალადობა;
6% ფიზიკური ძალადობა;
4% სექსუალური ძალადობა.

კვლევამ აჩვენა, რომ ქალებზე სექსუალური ძალადობის და შევიწროების შემთხვევების

  • 41% ხდება ქუჩაში;
  • 28% საზოგადოებრივ ტრანსპორტში;
  • 11% სკოლაში ან უნივერისტეტში;
  • 8% სამუშაო ადგილზე.

ბოლო ხაზი: ქალთა მიმართ ძალადობის 2022 წლის ეროვნულ კვლევის ფარგლებში 15-69 წლის ასაკის 3300 ქალი და 1100 კაცი გამოიკითხა.