ინფორმაციას საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) ავრცელებს, რომელიც მოსარჩელის ინტერესებს იცავდა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც სასამართლომ თეა წულუკიანის მიერ თანამშრომლის გათავისუფლება უკანონოდ მიიჩნია.

  • იდეოლოგიური მიუღებლობის გამო სამსახურიდან გათავისუფლებას წულუკიანს როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ისე კულტურის უწყების თანამშრომლები ედავებიან.

დეტალები: ამჯერად საქმე ეხება იუსტიციის იმდროინდელი მინისტრის, თეა წულუკიანის მიერ, 2020 წლის 22 სექტემბრის ბრძანებით, მედეა გვაზავას გათავისუფლებას ნოტარიუსის თანამდებობიდან.

  • GDI-ის ცნობით, გათავისუფლების საფუძველი იყო ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონის იმდროინდელი ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც, ნოტარიუსს თანამდებობაზე ყოფნის უფლება ჰქონდა 65 წლის ასაკამდე.
  • თუმცა, კანონი გამონაკლისის სახით ადგენდა, რომ იუსტიციის მინისტრს შეეძლო, ნოტარიუსის განცხადებისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის დასაბუთებული რეკომენდაციის საფუძველზე, გაეგრძელებინა მისთვის უფლებამოსილების ვადა არაუმეტეს 5 წლით.
  • ამის საპირისპიროდ, მედეა გვაზავას არ დასცალდა ესარგებლა კანონით გათვალისწინებული შესაძლებლობით, ვინაიდან იუსტიციის მინისტრმა ბრძანება მისი გათავისუფლების შესახებ ბევრად ადრე მიიღო, ვიდრე მედეა გვაზავას შეუსრულდებოდა 65 წელი.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ მოსარჩელის მოთხოვნა მიუღებელი შემოსავლის ანაზღაურების ნაწილში ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და იუსტიციის სამინისტროს მატერიალური ზიანის ანაზღაურება დაავალა.

  • "მედეა გვაზავამ მოიგო ძირითადი სასარჩელო დავა, რის საფუძველზეც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ აღასრულა სასამართლო გადაწყვეტილებები და გაუგრძელა მას უფლებამოსილების ვადა. აღნიშნულის შემდგომ ნოტარიუსმა დაიწყო მეორე დავა მორალური ზიანისა და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებაზე იმ შემოსავლისთვის, რომელიც მან ვერ მიიღო უკანონოდ გათავისუფლების გამო", — აცხადებენ ორგანიზაციაში.