ინფორმაციას ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ღარიბაშვილმა 12 დეკემბერს განაცხადა, რომ "აღმოიფხვრება საკანონმდელო ხარვეზი" და გირჩის მიერ შექმნილი რელიგიური ორგანიზაცია გაუქმდება.

  • ამბობდა, რომ ეს "ყველაზე დიდი მავნებლობაა ქვეყნის ახალგაზრდობის და ჩვენი მომავალი თაობის წინააღმდეგ", რაც ზურაბ ჯაფარიძემ ჩაიდინა.
  • დღეს კი სამინისტრო ამბობს, რომ ახალი თავდაცვის კოდექსი შეიმუშავეს, რომლის თანახმადაც ყველა წვევამდელი შეასრულებს მხოლოდ სამხედრო ფუნქციას და იმსახურებს თავდაცვის ძალებში.
  • სავალდებულო სამსახურის ვადა და სტუდენტებს მხოლოდ მათი სურვილის შესაბამისად, გაიწვევენ.
  • განმარტავენ, რა შემთხვევაში ჩაეთვლება სტუდენტს სამხედრო სამსახური მოხდილად და მათ რამდენიმე არჩევანს სთავაზობენ.

რა შემთხვევაში ჩაეთვლება სტუდენტს სამსახური მოხდილად: უწყების ინფორმაციით, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ სამხედრო წვრთნას გაივლიან ყოველწლიურად, ზაფხულში ერთი თვის განმავლობაში, მომდევნო 4 წელი.

  • ან გაივლიან 2-წლიან უმცროს ოფიცერთა მომზადების პროგრამას ისე, რომ ხელი არ შეეშლებათ განათლების მიღებაში, ხოლო სწავლის დასრულებისა და ხარისხის მიღების შემთხვევაში სამხედრო ლეიტენანტის წოდება მიენიჭებათ, აკადემიური ხარისხის ვერმიღების შემთხვევაში კი — სერჟანტის.
  • ან გარკვეული კრიტერიუმების შესაბამისად, ჩაირიცხებიან უკვე მოქმედ ანაზღაურებად ტერიტორიულ რეზერვში და იმსახურებენ 4 წლის განმავლობაში წელიწადში 45 დღე, რომლის სამი წლის ამოწურვის შემდგომ, წვევამდელთა ეროვნული სამსახური მოხდილად ჩაეთვლებათ.
  • ამ პირობებით სარგებლობის საშუალება ექნებათ ასევე უმაღლესი განათლების მქონე წვევამდელებს.

იცვლება გადავადების პირობებიც: იმეორებენ ღარიბაშვილის ნათქვამს და ამბობენ, რომ "გამოირიცხება ფიქტიური რელიგიური ორგანიზაციების არაკეთილსინდისიერი გამოყენება ჯარის თავიდან არიდების მიზნით".

  • გარდა ამისა, აღნიშნულია, რომ სამინისტრო ვალდებული იქნება სამხედროთა გარკვეული კატეგორიისთვის ყოველ სამ წელში ერთხელ, თანადაფინანსებით, უზრუნველყოს საცხოვრებელი ფართების მშენებლობა.