ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის მიხედვით, გამყარდა მოსაზრება, რომ საქართველოს ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს, ხოლო რუსეთთან პარტნიორობის მხარდაჭერამ იკლო. ომის დაწყებამდე გამოკითხულთა 29% და 30% მიიჩნევდა, რომ საქართველოს ევროკავშირთან უნდა ჰქონოდა შესაბამისად ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირი. ომის შემდეგ, ეს მაჩვენებელი 40% და 42%-მდე გაიზარდა.

კვლევის მიხედვით, რუსეთს მთავარ პოლიტურ და ეკონომიკურ პარტნიორად 24% და 29%-ს სურდა, მონაცემები ომის დაწყების შემდეგ, 13% და16%-მდე შემცირდა.

ფოტო: NDI

ასევე კვლევის მიხედვით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც მიიჩნევს, რომ საქართველომ რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები უნდა შეზღუდოს.

NDI-ის კვლევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება. კვლევა ჩატარებულია CRRC საქართველოს მიერ. ორგანიზაციის განცხადებით, ანგარიში რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრამდე დაახლოებით ორი კვირით ადრე (3-15 თებერვალს) და ორი კვირის შემდეგ (9-20 მარტს) ჩატარდა და ქვეყნის წარმომადგენლობით (ოკუპირებილი ტერიტორიების გამოკლებით) ორი სატალეფონო გამოკითხვის შედეგებს ემყარება. რესპონდენტები მარტივი შემთხვევითი შერჩევის გზით — შემთხვევით ნომერზე დარეკვის მეთოდით აარჩიეს. ინტერვიუები ჩატარდა: ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.

თებერვლის კვლევაში ჩატარდა 2 036 დასრულებული ინტერვიუ (18% გამოპასუხება AAPOR სტანდარტების მიხედვით). საშუალო ცდომილების ზღვარი - +/- 1.8 პროცენტი. მარტის კვლევაში 2 204 დასრულებული ინტერვიუ (18% გამოპასუხება AAPOR სტანდარტების მიხედვით). საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 1.6 პროცენტია. ცდომილების ზღვარი იცვლება სხვადასხვა კითხვის მიხედვით.