დეკემბერში უცხოეთიდან საქართველოში 229 მილიონი დოლარის ფულადი გზავნილი გადმოირიცხა, რაც ერთ თვეში მიღებულ ფულად გზავნილებს შორის რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელია და 2020 წლის დეკემბრის მაჩვენებელს 15%-ით აღემატება.

ჯამში, 2021 წელს საქართველოში 2,35 მილიარდი დოლარის ფულადი გზავნილი გადმოირიცხა. აღსანიშნავია, რომ ემიგრანტების მიერგადმორიცხული თანხები მნიშვნელოვნად აღემატება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობას.

ასეთია იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც დეკემბერში ყველაზე მეტი მოცულობის ფულადი გზავნილი მივიღეთ:

  1. რუსეთის ფედერაცია — $39,7 მილიონი, კლება გასული წლის იმავე თვესთან — 2,5%;
  2. იტალია — $37,9 მილიონი, ზრდა — 19,1%;
  3. აშშ — $26,7 მილიონი, ზრდა — 19,5%;
  4. საბერძნეთი — $20,5 მილიონი, კლება — 8,6%;
  5. ისრაელი — $17,7 მილიონი, ზრდა — 13,8%;
  6. ყაზახეთი — $13,3 მილიონი, ზრდა — 368,4%;
  7. გერმანია — $11,6 მილიონი, ზრდა — 39,1%;
  8. თურქეთი — $8,1 მილიონი, კლება —17,9%;
  9. უკრაინა — $7,8 მილიონი, კლება —17,5%;
  10. აზერბაიჯანი — $6,8 მილიონი, ზრდა — 17,2%.

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2021 წლის დეკემბერში საქართველოდან უცხოეთში 33,3 მილიონი დოლარი გადაირიცხა. ქვეყნებს შორის, ყველაზე მეტი თანხა რუსეთსა ($9,1 მილიონი) და თურქეთში ($7,25 მილიონი) გაიგზავნა.