ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის მიხევდით, საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ, მოსახლეობის 76%-ისთვისაა მისაღები.

ფოტო: NDI

რაც შეეხება NATO-ს, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართელოს გაწევრიანებას გამოკითულთა 74% უჭერს მხარს.

ფოტო: NDI

კვლევა საზოგადოების განწყობა საქართველოში NDI-ის დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ ჩატარდა. კვლევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება,

აღნიშნული კვლევა 13-25 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 2 016 სატელეფონო ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის სრულწლოვან მოსახლეობას შორის ჩატარდა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1.3%. ამასთან, ცდომილების ზღვარი კითხვების მიხედვით იცვლება. რესპონდენტები შემთხვევითი შერჩევის გზით — ნომერზე დარეკვის მეთოდით, შეირჩნენ. ინტერვიუები ჩატარდა ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.