"არ ვიცოდი, რომ შშმ პირი ვიყავი, სანამ ეს ყველამ არ მაგრძნობინა", — ეს სიტყვები ჩემს მეგობარს ეკუთვნის, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა ჩემი ცნობიერების ამაღლებაში. მართლაც, თუ ცოტა მეტ ინფორმაციას მოიძიებ, მიხვდები, რომ მეტწილად, პრობლემები უშუალოდ არაა დაკავშირებული პირის შესაძლებლობის შეზღუდვასთან, არამედ ის საზოგადოების მიერ ხელოვნურად არის შექმნილი ბარიერებით, რადგან მათი მოგვარება ადაპტირებული გარემოთი და ჯანდაცვის სათანადო პოლიტიკით შესაძლებელია.

შშმ ქალები მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის თანახმად, ხელმომწერი სახელმწიფოები მათ უფლებებს უნდა იცავდნენ, თუმცა ინფორმაციის ნაკლებობის და ეკონომიკურად სხვაზე დამოკიდებულების გამო, შშმ ქალები ამ უფლებებისთვის ბრძოლას ვერ ახერხებენ.

შეავსე ტესტი და გაიგე, რამდენად გათვიცნობიერებული ხარ შშმ პირთა უფლებებში.

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ შშმ პირთა გამოწვევებს?

ტესტის დაწყება

1 / 10 მსოფლიოში ქალების რამდენ პროცენტს წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები?

Kit8 / Dribbble

2 / 10 ბიპოლარული აშლილობა შეზღუდული შესაძლებლობის მიზეზი ვერ გახდება. ეს მოსაზრება:

Shutterstock

3 / 10 ყველა შშმ პირს დაბადებიდანვე აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა

FreePik

4 / 10 რა ბარიერები ხვდებათ შშმ ქალებს, როდესაც სამედიცინო მომსახურების მიღება სურთ?

Dribbble

5 / 10 რას გამოხატავს ფრაზა "სულ არ გეტყობა, რომ შშმ პირი ხარ"?

JOE ANDERSON

6 / 10 ეტლით მხოლოდ ის შშმ პირები სარგებლობენ, ვისაც სიარული არ შეუძლია

7 / 10 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები ხშირად იძულებითი სტერილიზაციის მსხვერპლნი ხდებიან. რატომ?

Dribble

8 / 10 შშმ ქალები 3-ჯერ უფრო ხშირად ხდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი

Cornelia Li

9 / 10 "არაფერი ჩვენ შესახებ, ჩვენ გარეშე!" — რას გულისხმობს ეს ფრაზა?

kit8 / Dribbble

10 / 10 გაეროს კონვენციით, საქართველო ვალდებულია, შშმ პირთა მიმართებაში უზრუნველყოს:

Jason Roy

იტვირთება...
ერთი წუთით...