საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს დააკმაყოფილა მოქალაქე ედიშერ გოდუაძის კონსტიტუციური სარჩელი. კერძოდ, სასამართლომ არაკონსტიტუციურად სცნო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულ ფორმატში მუდმივად შენახვა.

სასამართლოს აზრით, ხსენებული რეგულირება არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებას.

რას გულისხმობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება?

სარჩელი ორი მუხლით იყო დაყენებული, მათ შორის პიროვნული განვითარების უფლება - მე-16 მუხლი და ასევე კონსტიტუციის მე-20 მუხლით, რომელიც გულისხმობს პირადი ცხოვრების უფლებას. სასამართლომ ჩათვალა, რომ ადმინისტრაციული ჯარიმების შესახებ ინფორმაციის უვადოდ შენახვა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-16 მუხლს თუმცა, ეს უფლებამოსილება არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-20 მუხლის პირველ პუნქტს.

სასამართლოს განმარტებით, სადავო ნორმა ითვალისწინებდა პირის შესახებ ინფორმაციის შენახვას იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი არ ემსახურებოდა ადმინისტრაციული სახდელის აღსრულებას.

სარჩელის საფუძველი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე On.ge-სთან საუბარში განმარტავს, რომ ნებისმიერი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ინფორმაციას, მათ შორის ტრანსპორტით უბილეთოდ მგზავრობა თუ ნარკოტიკული საშუალების პირველადი მოხმარება, შსს ინახავდა უვადოდ, პირის გარდაცვალების შემთხვევაშიც.

ასევე, იმ შემთხვევაშიც ინახებოდა იგი ერთიან ბაზაში, თუ სასამართლო გაამართლებდა ადამიანს, მათ შორის სამართალდამრღვევის გარდაცვალების შემდეგაც.

შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებაში წერია, რომ ერთ წელზე მეტი ვადის ინფორმაციას შსს გადასცემს ოპერატიულ სამძებრო ორგანოებს ან პოტენციურ დამსაქმებელს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება?

გიორგი გოცირიძე განმარტავს, რომ გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის პერსონალური მონაცემების დაცვისთვის და ასევე, იმისათვის რომ გაუმართლებელ ბარიერს არ შეხვდეს ადამიანი დასაქმების პერიოდში. მისივე განცხადებით, გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ კი ასეთი მონაცემები უნდა წაიშალოს.

რას გულისხმობს გონივრული ვადა?

საიას იურისტი განმარტავს, რომ სხვადასხვა სამართალდარღვევის შესახებ ინფორმაციის შენახვისთვის სხვადასხვა ვადები იქნება დაწესებული.

"ერთი წლის განმავლობაში გამართლებულია ასეთი ტიპის ინფორმაციის შენახვა. თუმცა, სხვადასხვა დარღვევისთვის ინფორმაციის შენახვის ვადა სხვადასხვა იქნება, ასეთია მაგალითად, მართვის უფლების ჩამორთმევა, რომელიც 3 წლითაა განსაზღვრული".

უფრო კონკრეტულად, გიორგი გოცირიძე ამბობს, რომ თუ პირველად მოიხმარა პირმა მარიხუანა და ერთი წლის განმავლობაში გაიმეორა იგივე ქმედება, პირველ შემთხვევაში დაეკისრება ადმინისტრაციული ჯარიმა, მეორე შემთხვევაში კი, მიეცემა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში, ასეთ დროს კი სახელმწიფომ უნდა იცოდეს პირველად მოიხმარს თუ არა პირი ნარკოტიკულ საშუალება, სხვანაირად, მას სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია ვერ მიეცემა.