საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ქვეყნის სამართალდამცავი უწყება. სამინისტროს უმთავრესი მიზანია სამართალდარღვევათა რიცხვის შემცირება, მოქალაქეთა მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს სტანდარტების შესაბამისად დაცვა.

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო