საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ტელეკომპანია GDS-ის საკითხს შეისწავლის. არხზე ერთი თვეა არ გადის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამები, მათ შორის გადაცემა 2030, რომლის განთავსების ვალდებულებაც მაუწყებელს კანონით აქვს.

„გადავამოწმეთ ტელეკომპანიის მიერ წარმოდგენილი სამაუწყებლო ბადეები და მსგავსი შინაარსის [საზოგადოებრივ-პოლიტიკური] პროგრამები არ არის. ეს ჰგავს ტელეკომპანია იმედის მსგავს შემთხვევას, როცა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემები დაიხურა. იმ შემთხვევაშიც გაუგზავნა კომისიამ კომპანიას და ამ საკითხთან დაკავშირებით განმარტება მოსთხოვა,“ - აღნიშნა კომისიის პრესსპიკერმა, ხატია ყურაშვილმა, რომლის თქმითაც, მიღებული პასუხიდან გამომდინარე მიიღებს კომისია გადაწყვეტილებას.

ტელეკომპანია GDS ავტორიზაცია საერთო მაუწყებლობაზე აქვს გავლილი, რაც მას არანაკლებ 2 თემატიკის, მათ შორის, ახალი ამბებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თემატიკის, პროგრამებით მაუწყებლობას ავალდებულებს.

იმისთვის რომ GDS-ს სანქცია არ დაეკისროს, ორი გზა არსებობს:

  • დაიწყოს საზოგადოებრივ-პოლიტკური პროგრამების გაშვება;
  • ავტორიზების მოდიფიცირება მოახდინოს და სპეციალიზირებული მაუწყებელი გახდეს, რაც საინფორმაციო პროგრამის შეჩერებასაც ავალდებულებს.

იმ შემთხვევაში, თუ ტელეკომპანია რომელიმე გზას არ აირჩევს, საწყის ეტაპზე, ჯერ წერილობით გააფრთხილებენ, შემდეგ ფინანსურად დაჯარიმდება, ბოლოს კი - ავტორიზაცია შეუჩერდება. ავტორიზაციის შეჩერება მაუწყებლობის უფლების შეწყვეტას ნიშნავს.

კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც GDS-ს შესაძლოა ავტორიზაციის მოდიფიცირება მოუწიოს, მისი პოლდინგ იმედში გაერთიანებაა. ამ ჰოლდინგში GDS-ის გარდა, იმედსა და მაესტროსაც საერთო მაუწყებლობაზე აქვთ ავტორიზაცია გავლილი, სამივე მათგანი მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება, აქვთ საინფორმაციო გამოშვებები, პოლიტიკური და გასართობ-შემეცნებითი პროგრამები.

მაუწყებლობის შესახებ კანონში (მუხლი 60) არსებობს ნორმა, რომელიც პირს უკრძალავს ერთსა და იმავე გავრცელების არეალში ფლობდეს ერთზე მეტ საერთო სატელევიზიო არხს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთ ჰოლდინგში გაერთიანებით ამ სამი ტელეკომპანიიდან - იმედი, მაესტრო და GDS, მინიმუმ რომელიმე ორს საინფორმაციო და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამების შეჩერება და სპეციალიზირებული მაუწყებლობის დაწყება მოუწევთ.