საბავშვო გათვლები, ლექსები თუ ფრაზები ქართული ხალხური ზეპირსიტყვიერების საკმაოდ უცნაური მაგალითებია.

მათში გარითმვის მიზნით გამოყენებული ბევრი გამოგონილი და არარსებული სიტყვა გვხვდება, თუმცა, რა გასაკვირია — ჩვენს ბავშვობაში გათვლებში მთავარი ადგილი ხომ რიტმს ეკავა და მერე რა, თუ სიტყვების მნიშვნელობა და წინადადების შინაარსი მეორეხარისხოვანი იყო.

აბა, ვნახოთ, რამდენიმე მათგანი გახსოვს სწორად:

ტესტი: გაიხსენე და გამოიცანი გათვლები და ფრაზები ჩვენი ბავშვობიდან

ტესტის დაწყება

1 / 12 ცეცხლი აინთო...

Studio Ghibli[

Warner Bros.

Disney

Disney

Disney

2 / 12 ვინც პირველი, ის ტიტველი; ვინც მეორე, ის...

Cartoon Network

Tenor

Tenor

Tenor

3 / 12 ბუხტარ ბუხტარ ბუხტარ ბე...

Universal Pictures

Universal Pictures

Warner Bros.

Universal Pictures

4 / 12 სპილო მიდის ბაქოში...

Giphy

Warner Bros.

Warner Bros.

Warner Bros.

5 / 12 ესა მესა გადის ესა, ავაშენებ სასახლესა...

Disney

Studio Ghibli

Studio Ghibli

Studio Ghibli

6 / 12 ბებია ყიდის კევებს...

Disney

Giphy

Giphy

Giphy

7 / 12 ათაქ თუთაქ თუთაქო...

Gifer

Lionsgate

Lionsgate

Lionsgate

8 / 12 იწილო, ბიწილო, შროშანო, გვრიტინო...

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

9 / 12 მგელო, მგელო, მგე-ლო...

Gifer

Hallmark Entertainment

Hallmark Entertainment

Hallmark Entertainment

10 / 12 რერო რერო ფიქს, რერო რერო ფიქს...

Warner Bros.

Gifer

Gifer

Gifer

11 / 12 კრუხმა თქვა, თქვა, თქვა...

Tenor

Giphy

Giphy

Giphy

12 / 12 როცა გეტყვი ი...

Pixar

Giphy

Giphy

Giphy

იტვირთება...
ერთი წუთით...