ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტები თავიანთი კალმებით უნდა მივიდნენ. კალამი უნდა იყოს გელიანი (ე. წ. ტუშის), შავი ფერის, 0,5-0,7 მმ. ბურთულიანი წვერით.

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე, პაატა იმნაძე ამბობს, რომ მათ იქ კალამს ისედაც დაახვედრებენ, თუმცა სასურველია, თავად მიიტანონ, რათა ნივთების უცხო პირებისთვის გაზიარება არ მოხდეს.

გარდა ამისა, ცნობილია, რომ მაქსიმალურად შეზღუდული იქნება ნებისმიერი სხვა ნივთის შეტანა საგამოცდო სივრცეში.

გარდა ამისა, კვლავ აუცილებელია აბიტურიენტებმა გამოცდებზე იქონიონ პირადობის მოწმობა და საგამოცდო ბარათი. პირბადის გარეშე ისინი გამოცდებზე არ დაიშვებიან — შეუძლიათ მიიტანონ სასურველი პირბადე, თუმცა ადგილზეც დაახვედრებენ.

სხვა პირადი ნივთების გამოცდაზე შეტანა არ არის რეკომენდებული, რათა მაქსიმალურად შემცირდეს ნივთებიდან დაავადების გადატანის/გავრცელების რისკი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სთხოვს გამოსაცდელებს გაითვალისწინონ ეს რეკომენდაციები.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება, საგრანტო კონკურსის გამოცდები კი 25 ივლისს გაიმართება. რაც შეეხება სამაგისტრო გამოცდებს, ის პირველ აგვისტოს დაიწყება და 4 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება.