ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) მთავრობას მოუწოდებს, რომ სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისულ გეგმაში სამართლიანად გადაანაწილოს მხარდაჭერისთვის გამოყოფილი რესურსები ფერმერთა ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. ამ თემაზე ორგანიზაციამ განცხადება გაავრცელა.

ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ 2016 წელს დაწყებული მიწის რეფორმას ნაკვეთების რეგისტრაციის მხრივ დიდი შედეგები არ ჰქონია. მათი ინფორმაციით, 2019 წლის მონაცემებით, საქართველოში მიწის მხოლოდ 45%-ია რეგისტრირებული. EMC-ს წერს, რომ გლეხების დიდი ნაწილი მიწებს ე.წ. არენდით ქირაობს.

"დარეგისტრირებისთვის საჭირო პროცედურების გავლას ხშირად დიდი დრო და რესურსები სჭირდება, რაც ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს, მათ შორის, ეთნიკურ უმცირესობებს, ყველაზე მეტად აბრკოლებთ. ამასთან, მოსახლეობის ნაწილისთვის ბუნდოვანია, თუ როგორ იმოქმედებს მიწის დარეგისტრირება სოციალურ დახმარებასა და სერვისებზე წვდომაზე", — აღნიშნულია განცხადებაში.

ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ასეთ პირობებში ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით, გათვალისწინებული შეღავათების უმეტესობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის იქნება სასარგებლო, რის გამოც გლეხებს უსამართლო პირობებში მოუწევთ ყოფნა.

EMC მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას:

  • სამართლიანად გადაანაწილოს გამოყოფილი რესურსები და დამატებითი ძალისხმევა მიმართოს სასოფლო საქმიანობაში ჩართულ იმ პირებზე, რომლებიც ამ მხარდაჭერას ყველაზე მეტად საჭიროებენ, მიწის რესურსების რეალურად საკუთრებაში არქონის, სარწყავ წყალზე და სისტემებზე ხელმიუწვდომლობის გამო;
  • მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული პროცედურების გახანგრძლივებასთან ერთად გაითვალისწინოს საბანკო ვალდებულებებსა და სოციალურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული წუხილები, რომლებიც მიწის რეფორმას აფერხებს;
  • ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში შეიმუშავოს სოციალური დახმარების პაკეტი სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, ვინც მიწის რეგისტრაციას ვერ შეძლებს და მათ შორის, დაქირავებულ მუშახელად მუშაობს საშუალო და დიდ ფერმებში.

გაიგეთ მეტი: