ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) არის აქტივისტებისა და უფლებადამცველების პლატფორმა, რესურსი, რომლის გამოყენებაც შეუძლია ყველა მსურველს, ვინც მის მიერ დეკლარირებულ ღირებულებებს იზიარებს.

მუშაობს დისკრიმინირებული და მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების დაცვის, სტრუქტურული ძალადობის, სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმირებისა და სოციალური ჩაგვრის საკითხებზე.

დაარსდა 2012 წლის 28 ნოემბერს.

წყარო: EMC-ს ვებ საიტი