ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ე.წ. დეპორტირებულების საქმეზე რუსეთს საქართველოს მოქალაქეებისთვის 10 მილიონი ევროს ოდენობის კომპენსაციის გადახდისკენ მოუწოდა. ე.წ. დეპორტირებულების საქმე 2006 წელს შემოდგომაზე რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივ დეპორტაციასა და ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას ეხება.

2019 წლის სექტემბრის სხდომის მსგავსად, კომიტეტმა გაიზიარა საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი არგუმენტები. მან აღნიშნა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ რუსეთისათვის დაკისრებული თანხის გადახდა არის უპირობო ვალდებულება და შეშფოთება გამოხატა იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ, მიუხედავად ზემოაღნიშნული ვალდებულებისა, მოპასუხე სახელმწიფოს ამ დრომდე არ გადაუხდია დაკისრებული თანხა.

ამასთან, მინისტრთა კომიტეტმა გამოხატა წუხილი იმის თაობაზე, რომ რუსეთის დელეგაცია ცდილობს, კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ევროპული სასამართლოს მიერ განსაზღვრული გადაწყვეტილების აღსრულების პროცედურის თანმიმდევრობა, რაც უპირველესად გულისხმობს რუსეთი მიერ კომპენსაციის გადახდას. კომიტეტმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ კომპენსაციის თანხის გადაუხდელობა წარმოადგენს კონვენციის უგულებელყოფას.

იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად, კომიტეტმა დააკმაყოფილა საქართველოს მოთხოვნა და ე.წ. დეპორტირებულების საქმეზე ხელახალი დებატები უახლოეს სხდომაზე, 2020 წლის მარტში ჩანიშნა.

ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის 2019 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილების მიხედვით, რუსეთს საქართველოს 1 500 მოქალაქის მიმართ 10 მილიონი ევროს ოდენობის კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა. იმ დაზარალებულებმა, რომელთა მიმართ დაირღვა კონვენციის მე-4 მუხლი (კოლექტიური გაძევება) უნდა მიიღონ კომპენსაცია 2 000 ევროს ოდენობით. ხოლო, მათ, ვის მიმართაც დაირღვა კონვენციის მე-5&1 მუხლი (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა) და მე-3 მუხლი (პატიმრობის არაადამიანური და დამამცირებელი პირობები), უნდა მიიღონ 10-15 ათას ევრომდე ოდენობით კომპენსაცია, რაც ზუსტად განისაზღვრება საპატიმროში გატარებული დროის ხანგრძლივობაზე.