აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) 15 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის (ექვივალენტი ევროში) სესხი დაამტკიცა საქართველოს ქალაქების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის.

"სესხი საქართველოს მთავრობას საშუალებას მისცემს დაიწყოს ტექნიკური მოკვლევითი ანალიზი, დაგეგმოს ინფრასტრუქტურული პროექტები და ჩაატაროს სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები... პროგრამის დაწყება 2020 წლის მიწურულს იგეგმება", — წერია აზიის განვითარების ბანკის განცხადებაში.

განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პროგრამის მიზანია საქართველოს ურბანული გარემოს ინფრასტრუქტურისა და მობილობის გაუმჯობესება. გარდა ამისა, სესხის მიზანია საქართველოს ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა. ეს მოიცავს აღმოსავლეთ საქართველოში თელავის, გურჯაანისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებს.