ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე, ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) წარმომადგენელმა, თამთა მიქელაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ინიციატივა, კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრის შესახებ, არის პოლიტიკური სპეკულაცია და პოპულიზმი:

"ეს არის ადამიანის უფლებებისა და კონკრეტული სოციალური ჯგუფების უხეში ინსტრუმენტალიზაციის მცდელობა".

მისი თქმით, საქართველოში ლგბტ თემის უფლებები სერიოზულად ირღვევა და აღნიშნული თემის წარმომადგენლების უფლებების აღიარებაც კი უჭირთ პარლამენტის წევრებს:

"პარლამენტის წევრები, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეც, რიგ შემთხვევაში, წევრებიც კი, მკვეთრად არასეკულარულ, თეოკრატიულ განცხადებებს აკეთებენ და დღეს შენიღბვა და რაფინირებული საუბარი იმაზე, რომ საქართველო ევროპულ გადაწყვეტილებებს იღებს, ის, რომ ეს დემოკრატიული ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გატარებაა, სიყალბეა და მგონია, რომ სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა ჩამოხსნან ნიღაბი ამ ინიციატივას".

კანონპროექტის თანახმად, კონსტიტუციის 36-ე მუხლის 1-ელ პუნქტში ქორწინების ცნება უნდა განისაზღვროს. ამჟამინდელი კონსტიტუციის მიხედვით, ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას. კანონპროექტის თანახმად კი, იგი შესაძლოა ჩამოყალიბდეს, როგორც ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი და ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას.

ცვლილებების ინიციატორი პარლამენტის 80 წევრია, დასამტკიცებლად კი 113 დეპუტატის ხმა იქნება საჭირო.